خانه :: اساتید :: اخبار
گزارش مسابقات برگزار شده در خوابگاه های دانشجویی در دو بخش
دختران و پسران به مناسبت گرامیداشت هفته خوابگاه هامسابقات گرامیداشت هفته خوابگاه های دانشجویی با همکاری شورای صنفی دانشجویان دانشگاه و مدیریت تربیت بدنی برگزار گردید. در این سری مسابقات در رشته دارت در بخش پسران 74 نفر و در بخش دختران 25 نفر، در رشته فوتبال دستی در بخش پسران 84 نفر و در بخش دختران 48 نفر ، در رشته طناب زنی در بخش دختران 20نفر ، در رشته شطرنج در بخش پسران 22 نفر ، در رشته مچ اندازی در بخش پسران 12نفر و در رشته طناب کشی 30 نفر شرکت نمودند و افراد ذیل الذکر توانستند مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دهند که در  پایان مسابقات با حضور معاون محترم دانشجویی جناب آقای دکتر مصطفوی و معاون محترم فرهنگی جناب آقای دکتر اسلامی و سایر مسوولین در مراسمی که تدارک گردیده بود به تیم های برتر جوایز اهدا گردید  .

مچ اندازی: 

اول : سعید پیروندی - دوم : آرین جهانگیری  -  سوم : محسن نوروزی

شطرنج :

اول: رضا ملک لی - دوم : پویا دلیری - سوم باربد ترابی

دارت : 

اول : امیر حسین پوستینی دوز  - دوم : امیرحسین آجرلو  -  سوم : ابوالفضل زارع کار

فوتبال دستی :

تیم اول : عرفان عظیمی و علی یکه فلاح - تیم دوم: علیرضا شکری و آرتا آریا  - تیم سوم: مهدی احمدی و امیر قنبری

تیم اول: زهرا عبدالعلی زاده و فاطمه جمالی - تیم دوم : زهرا بابایی و همتا روشنایی - تیم سوم: ناهید شهسواری و فاطمه اخلاقی

طناب زنی :

 مقام اول: پریسا منبری -  مقام دوم : الهه سلیمانی      مقام سوم : نفیسه بهرامی 

دارت : 

 مقام اول: سیما زمانی  -  مقام دوم: فاطمه چابهاری      مقام سوم  : آنیتا داودی

 

 


ارسال شده در مورخه: 31-02-1402