خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 1-8-1400
مربیان پیلاتس بانوان

 

نام و نام خانوادگی

 

سیده مریم موسوی

درجه مربیگری 3
درجه داوری -
سابقه فعالیت 8 سال

 

نام و نام خانوادگی

سارا مقدم

درجه مربیگری 3
درجه داوری -
سابقه فعالیت 9 سال

 

نام و نام خانوادگی

فاطمه حاتمی

درجه مربیگری 3
درجه داوری -
سابقه فعالیت 9 سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید امروز: 3