بروزرسانی: 1-8-1400
تنیس روی میز

 

نام و نام خانوادگی

دکتر حسن قره خانی

درجه مربیگری 2
درجه داوری 3
سابقه فعالیت 20سال

 

نام و نام خانوادگی

 

اصغر لطفی

درجه مربیگری -
درجه داوری 3
سابقه فعالیت 10 سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید امروز: 3