خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 9
بازديد ديروز: 1092
بازديد کل: 164443
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن مدیریت تربیت بدنی    
مدیر تربیت بدنی
محمدی - مهران       
2778
کارشناس ورزشی
محمدی - ف       
sport[at]znu.ac.ir
2324
کارشناس ورزشی
سیلاطانی - شبنم       
2862
کارشناس ورزشی
زلفخانی - موسی       
2779
کارشناس ورزشی
لطفی - اصغر       
2779
سالن شماره 1
-        
2307
سالن شماره 2
-        
2861