خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 65
بازديد ديروز: 69
بازديد کل: 285396
بروزرسانی: 9-6-1398
معرفی مرکز مشاوره

-

مرکز بهداشت روان و مشاوره دانشجوئی دانشگاه زنجان

مرکز بهداشت روان و مشاوره دانشجوئی دانشگاه زنجان وابسته به حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه و مرتبط با دفتر مرکزی مشاوره در وزارتخانه می باشد. تامين بهداشت رواني محيط هاي دانشجوئي به منظور رشد، تحول و تكامل شناختي، عاطفي و رفتاري دانشجويان جهت رسيدن به استاندارهاي مورد نظر بهداشت رواني با تاكيد بر پيشگيري سطح اول و تعديل نارسائي ها، ناهنجاريها و اختلالات احتمالي با ايجاد انگيزه براي تلاش و شكوفائي استعدادهاي فردي از مهم ترین اهداف مرکز مشاوره دانشگاه زنجان می باشد. در این راستا، فعالیت های مرکز در واحدهای مختلف(واحد پذیرش، بایگانی و ارجاع، واحد مشاوره و درمان، واحد آموزش و پژوهش، واحد ارتباط با خانواده و مشاوره الکترونیکی، واحد روانسنجی، واحد مددکاری و توانبخشی) و کارگروه های مختلف(ارتقای تحصیلی-شغلی دانشجویان، پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی، بهداشت روان دانشگاهیان) از یکدیگر قابل تفکیک است. علاوه بر این ارائة خدمات، فعالیت‌های بهداشت روان و اقدامات پیش‌گیرانه نیز توسط مرکز انجام می‌شود. مجموعه این فعالیت ها در طول سالتحصیلی و در دو بخش فعالیت های مستمر و ماهانه انجام می پذیرد که بصورت تقویم اجرایی سالانه برنامه های مشاوره مرکز درآمده است و با برنامه ریزی دقیق قابل اجرا می باشد. کلیة خدمات این مرکز کاملاً تخصصی و ویژة دانشجویان، اساتید و کارکنان است. فضای مرکز، شامل بخش اداری، اتاق برای فعالیت‌های پژوهشی و کتابخانه، سه اتاق مشاورة فردی، یک اتاق جهت مشاورة گروهی و اتاق سمینار جهت برگزاری کارگاه‌ها می‌باشد.

 

مهمترین وظایف مرکز مشاوره دانشگاه زنجان

1. تدوين و اجراي برنامه هاي عملياتي مطابق دستورالعمل ها، آئين نامه ها و سياستگذاريهاي مبتني بر اصول سه گانه پيشگيري در زمينه بهداشت رواني دانشجويان اعلام شده از سوي وزارت متبوع.

2. برگزاري سمينارها، كارگاهها و كلاسهاي آموزشي در حوزه بهداشت رواني.

3. برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كارشناسان و متصديان مركز مشاوره به منظور ارتقاء سطح آگاهي آنان از مشكلات دانشجويي.

4. پيشنهاد و ارايه طرح هاي تحقيقاتي در زمينه مسايل بهداشت رواني دانشجويان به معاونت پژوهشي دانشگاه.

5. بررسي و مطالعه پيشنهادات و نظرات در زمينه بهسازي خدمات راهنمايي و مشاوره دانشجويان.

6. هماهنگي با ارگانها، سازمانها و واحدهاي ذيربط مسايل بهداشت رواني دانشجويان.

7. برآورد و تامين هزينه هاي برنامه هاي آموزشي و بازآموزي كارشناسان واحد مشاوره دانشجويي.

8. مطالعه و تحقيق در زمينه تازه ها، پژوهشها و دستاوردهاي علمي مشاوره حقوقي دانشجويان.

9. سازماندهي خدمات مشاوره، روانشناسي ، روان پزشكي و مشاوره حقوقي دانشجويان.

10. طراحي و تدوين برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت ارايه خدمات مشاوره و روان شناسي.

11. ارايه خدمات روان شناختي در سه سطح پيشگيري از طريق مشاوره هاي فردي و گروهي.

12. غربالگري دانشجويان جديدالورود با استفاده از آزمون های مناسب.

13. مطالعه و پژوهش در زمينه مشكلات شايع روانشناختي.

14. ارائه راهكارهاي عملي در خصوص رفع مسائل و مشكلات روحي و اجتماعي دانشجويان.

15. همكاري و هماهنگي با مراكز واحد ها، كميته امداد امام خميني، سازمانهاي مرتبط به منظور تحت پوشش قراردادن و حمايت از دانشجويان.

16. برنامه ريزي و تدوين كارگاههاي دانش افزايي به منظور ارتقاء سطح دانش دانشجويان.

17. مصاحبه مشاوره اي و روان شناختي به منظور شناسايي، تشخيص، تعيين نوع مشكل – تعديل و رفع اختلالات در طبقه شناختي – عاطفي – رفتاري و مداخله رفتاري – مشاوره فردي – گروهي متناسب با مسائل دانشجويان.

18. تدوين برنامه هاي آموزشي به منظور ارتقاء سطح كيفيت زندگي دانشجويان.

19. ارائه طرحهاي پيشگيري از بروز يا تشديد آسيب هاي رواني و رفتاري در سطح دانشگاه.

20. انجام مطالعات تخصصي بر اساس دانش نظري و عملي و جمع آوري آن جهت دستيابي به اطلاعات ، تجزيه و تحليل، ارزيابي و ارائه نتايج در قالب طرح و برنامه و تلاش در جهت اجري آن.

21. بررسي مستمر مشكلات دانشجويان ساكن در خوابگاه ها و برگزاري جلسات هماهنگي با حضور مسئولين دانشجويي و فرهنگي.

 

تقویم اجرایی برنامه های مشاوره و بهداشت روان مرکز مشاوره دانشگاه زنجان

خدمات روانشناختی و مشاوره ای روانشناسان و مشاوران مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه زنجان در دو حیطه فعالیت های مستمر و ماهانه انجام می پذیرد؛ فعالیت های مستمر به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که جزو اصلی ترین وظایف مرکز است و پرسنل مرکز باید همواره در راستای تحقق این فعالیت ها در طول سال تحصیلی انجام وظیفه کنند. از مهمترین این وظایف می توان به انجام مشاوره های فردی، گروهی، تحصیلی، شغلی و خانوادگی، مشورت دهی، هماهنگی، ارجاع و پیگیری اشاره نمود. فعالیت های ماهانه به عنوان مکمل فعالیت های مستمر بر حسب زمان و متناسب با آئین نامه ها و شیوه نامه های مربوط انجام می شود و اجرای صحیح و به هنگام این فعالیت ها موجب تحقق بخش مهمی از برنامه های بهداشت روان و مشاوره در دانشگاه خواهد شد.

مهمترین فعالیت ها و خدمات روانشناختی و مشاوره ای روانشناسان و مشاوران مرکز مشاوره دانشگاه زنجان در دو دسته فعالیت های مستمر و ماهانه براساس تقویم اجرایی برنامه های مشاوره در دانشگاه آورده شده است.

فعالیت های مستمر پرسنل مرکز مشاوره

مهمترین فعالیت مرکز مشاوره دانشگاه که در سراسر سال تحصیلی و به عنوان فعالیت مستمر خود، تلاش در راستای ارتقای سطح سلامت روانی، اخلاقی، معنوی و تربیتی دانشگاهیان و پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعی می‌باشد.

فعالیت های مستمر مرکز مشاوره با اهداف زیر صورت می پذیرد:

1- ارتقاء سطح دانش و بینش روان‌شناختی دانشگاهیان در زمینه مسائل، مشکلات و نیازهای جامعه دانشگاهی

2- راهنمایی دانشجویان در جهت شناخت صحیح توانایی‌ها و مشکلات خود

3- راهنمایی دانشجویان در تصمیم‌گیری آگاهانه‌، عاقلانه و حسن انتخاب در زمینه‌های تحصیلی، ازدواج، شغل و نظیر اینها

4- راهنمایی دانشجویان در حل مشکلات رفتاری، عاطفی، شناختی، تحصیلی، خانوادگی و مسائل مربوط به ازدواج

5- پیشگیری از بروز و شیوع مسائل و مشکلات عاطفی - رفتاری و توسعه بهداشت روانی به فضای عمومی دانشگاه و جامعه دانشگاهی

6- کاهش مشکلات مختلف از طریق کمک‌های مالی، درمانی و نظیر اینها

7- ایجاد زمینه‌های لازم برای ارتقاء روابط میان‌فردی سالم در دانشگاه از طریق توجه به عوامل تعیین‌کننده روابط متقابل بین استاد، دانشجو و کارمند

8- کاهش مشکلات روان‌شناختی دانشجویان(ناشی از دوری از خانواده، محیط زندگی قبلی و دوستان سابق، و در نتیجه کم شدن حمایت‌ها و نیز کنترل‌های خانواده، حضور در جمع دوستان و محیط خوابگاه، وضعیت تحصیلی متفاوت با گذشته، شرایط سنی دورة جوانی و محیط دانشگاهی مختلط) و کمک به سازگاری بهتر با محیط دانشگاه(شامل کلاس‌ها و امتحانات، دوستان، استادان، کارکنان) از طریق ارائة کمک‌های روان‌شناختی و نهایتاً افزایش سازگاری مؤثر دانشجویان با محیط تحصیل و زندگی، توسعه روابط اجتماعی و پیشرفت تحصیلی

9- پیش گیری اولیه یا پیش گیری از بروز مشکلات احتمالی روان شناختی و تحصیلی در آینده از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، برگزاری جلسات سخنرانی، پرسش و پاسخ، همایش ها و اردوها، توزیع بروشور، نشریه، کتاب و سی دی های آموزشی و خودیار برای دانشجویان، کارکنان و استادان به منظور افزایش و بهبود آگاهی ها و مهارت ها. شناسایی و مداخله در بحران در مورد دانشجویانی که در معرض خطر و آسیب قرار دارند.

10- پیش گیری ثانویه یا پیش گیری از بروز اختلالات روان شناختی به منظور مداخله، درمان و کاهش طول دوره اختلال و برقراری حمایت های لازم، از طریق برگزاری طرح های ملی بررسی سلامت روان و طرح های پژوهشی شیوع شناسی، شناسایی دانشجویان در معرض خطر از طریق حضور مددکار و مشاور در خوابگاه های دانشجویان و در مرکز مشاوره دانشجویی.

 11- پیش گیری سطح سوم یا پیش گیری از توسعه اختلال از طریق خدمات حمایتی، بازپروری و مددکاری، برگزاری کلاس های ورزشی، بستری، تغییرات محیطی نظیر تغییر محیط آموزشی و خوابگاهی(از طریق پیشنهاد به کمیسیون موارد خاص)، ارائه روان درمانی حمایتی و معرفی به روان پزشک؛ مداخله در بحران در مورد دانشجویانی که اقدام به خودکشی نموده اند.

 

در این راستا، مهمترین وظایف پرسنل مرکز مشاوره دانشگاه برای دستیابی به اهداف فوق به شرح زیر می باشد.

1- بررسی و شناخت استعدادها و علایق دانشجویان و برنامه‌ریزی و تلاش در جهت شکوفایی استعدادها، هدایت تحصیلی و حرفه‌ای دانشجویان

2- اجرای پژوهش‌های کاربردی و بنیادی درباره مسائل و مشکلات دانشجویان برای شناخت عوامل آسیب‌زا، جمع‌بندی و ارائه راهکار به معاونت دانشجویی دانشگاه

3- انجام ارزیابی‌های دوره‌ای سلامت روان دانشجویان به‌ویژه دانشجویان ورودی جدید، شناسایی و ارائه خدمات به دانشجویان نیازمند و استفاده از داده‌های به دست آمده برای برنامه‌ریزی‌های بهداشت روانی فردی و گروهی دانشجویان

4- ارائه خدمات روان‌شناختی، مددکاری، روانپزشکی و مشاوره فردی، گروهی، تحصیلی، ارتباطی، پیش از ازدواج، زناشویی، خانوادگی و شغلی

5- برگزاری جلسات با دانشجویان و پاسخگویی به پرسش‌های آنان در مورد مسائل روانی- اجتماعی به کمک کارشناسان و افراد متخصص و صاحب‌نظر در مسائل روان‌شناسی، مشاوره، روان‌پزشکی و مددکاری اجتماعی

6- برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای دانشجویان و دانشگاهیان با هدف ارتقاء بهداشت روانی و پیشگیری از آسیب‌های روانی اجتماعی

7- انتشار کتابچه‌ها، بروشورها و پیام‌های بهداشت روانی با هدف ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان و دانشگاهیان و پیشگیری از آسیب‌های روانی اجتماعی

8- استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی برای ارائه خدمات روان‌شناختی و مشاوره‌ای و آموزش‌های بهداشت روانی

9- جلب مشارکت و استفاده از ظرفیت دانشجویان داوطلب در زمینه فعالیت‌های بهداشت روانی

10- جلب مشارکت و استفاده از ظرفیت استادان، کارمندان و خانواده دانشجویان به منظور ارتقای سلامت روانی و پیشگیری از آسیب‌ها و مشکلات روانی، اجتماعی و تحصیلی دانشجویان

11- برقراری ارتباط مؤثر با سایر واحدهای مختلف دانشگاه به منظور کمک به حل مشکلات دانشجویان

12- شناسایی منابع حمایتی- درمانی موجود در جامعه و ارجاع دانشجویان به آنها حسب مورد

13- همکاری‌های بین‌بخشی با سایر سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی- فرهنگی - پیشگیری خارج از مؤسسه با هدف اجرای برنامه‌های بهداشت رواني

14- ارائه گزارش فعالیت‌های انجام شده به معاونت دانشجویی دانشگاه و دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان در فواصل زمانی معین

آدرس مرکز بهداشت روان و مشاوره دانشجوئی:  مهمانسرای دانشجویان دکتری سابق – پشت ساختمان دانشکده کشاورزی

تلفن تماس مرکز : 33052311-024     33054197-024

بازدید امروز: 8