خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 42
بازديد ديروز: 51
بازديد کل: 253917
بروزرسانی: 30-11--1
کارشناسان و مشاوران

-    کارشناسان و مشاوران مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه زنجان

دکتر لقمان ابراهیمی

رئیس مرکز بهداشت روان و مشاوره دانشجویی

مدرک تحصیلی : دکتری مشاوره

 


 
تخصص اصلی :

خانواده، زوج، ازدواج و طلاق

حضور :

شنبه تا چهارشنبه ساعت

 15- 8 

ایمیل : 

L.Ebrahimi@znu.ac.ir  

تلفن تماس :

024-33052311  

09036355609  

 

 

دکترپریوش شهبازی

کارشناس مرکز بهداشت روان و مشاوره دانشجویی

مدرک تحصیلی : دکتری روانشناسی عمومی

 


 
تخصص اصلی : زوج درمانی - مشاوره پیش از ازدواج
حضور :

شنبه تا چهارشنبه ساعت

 8-14:30

ایمیل : 

Parivash.shahbaazi@gmail.com

تلفن تماس :

024-33052311  

09129363945  

 

جمیله حنیفه لو

کارشناس مرکز بهداشت روان و مشاوره دانشجویی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد بالینی

 


 
تخصص اصلی : روان درمانی و مشاوره
حضور :

شنبه تا چهارشنبه ساعت

 8-14:30

ایمیل : 

J.hanifelo@yahoo.com

تلفن تماس :

024-33054197  

09369128927  

 

دکترفاطمه رستمخانی

روانپزشک مرکز بهداشت روان و مشاوره دانشجویی

مدرک تحصیلی : دکترای روانپزشکی

 


 
تخصص اصلی : متخصص اعصاب و روان
حضور :

دوشنبه ساعت

 10-14

ایمیل : 

 

تلفن تماس :

024-33052311  

 

 

روح الله یادگاری

کارشناس مرکز بهداشت روان و مشاوره دانشجویی

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی

 


 
تخصص اصلی : مشاوره و روان درمانی فردی
حضور :

شنبه - سه شنبه ساعت

 9-14

ایمیل : 

A.yadegari59@yahoo.com

تلفن تماس :

09109600432 

 

 

 

مهدی یار محمدی

کارشناس مرکز بهداشت روان و مشاوره دانشجویی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد بالینی

 


تخصص اصلی : روان درمانگر اختلالات شخصیت و طرحواره
حضور :

یکشنبه ساعت

 9-14

ایمیل : 

Yarmah@chmail.ir.com

تلفن تماس :

09195245704

 

سیده المیرا سمیعی نژاد

کارشناس مرکز بهداشت روان و مشاوره دانشجویی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد بالینی

 


تخصص اصلی : مشاوره تحصیلی 
حضور :

سه شنبه -چهارشنبه  9-14

ایمیل : 

E.Samiee64@gmail.com

تلفن تماس :

09332742664

 

انسیه عبدالهی

کارشناس مرکز بهداشت روان و مشاوره دانشجویی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد بالینی

 


تخصص اصلی : غربالگر بالینی و روان سنج
حضور :

شنبه - دوشنبه

 9-14

ایمیل : 

Eabdollahi2020@gmail.com

تلفن تماس :

09104724046

 

اکبر قاسمی

کارشناس مرکز بهداشت روان و مشاوره دانشجویی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مشاوره

 


تخصص اصلی : درمانگر مشکلات ارتباطی و عاطفی
حضور :

یکشنبه

 9-14

ایمیل : 

A.ghasemi.moshaver@gmail.com

تلفن تماس :

09192411142

 

محبوبه محمدی

کارشناس مرکز بهداشت روان و مشاوره دانشجویی

مدرک تحصیلی : کارشناس روانشناسی عمومی

 


تخصص اصلی :

مسئول واحد پذیرش و اموراداری و دفتری

حضور :

شنبه تا چهارشنبه

 9-14

ایمیل : 

Mohamadi.mahboube@gmail.com

تلفن تماس :

02433052311

بازدید امروز: 3