خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 6
بازديد ديروز: 172
بازديد کل: 274965
بروزرسانی: 8-9-1394
معرفی اداره امور خوابگاهها

 
معرفي

دانشگاه داراي دو مجتمع خوابگاهي برادران و خواهران در داخل دانشگاه می باشد و حدود 2 بلوک خوابگاه خصوصي(غير دولتي)  نیزدر داخل دانشگاه مجاز به اسکان دانشجویان بوده که به صورت خودگردان اداره می شوند. 
 خوابگاههای ملکی و خصوصی:

رديف

نام خوابگاه

ظرفیت

 مالکیت

نوع کاربری

تلفن

مجتمع برادان

1

روغنی زنجانی

287

ملکی

برادران

33052709

2

شهید نوری

210

ملکی

برادران

33052245

3

شهید علیخانی

215

ملکی

برادران

33052245

4
شهید ناصر بخت
97
ملکی
برادران
33052245
5
شهید فرجامی
92
ملکی
برادران
33052245
6
شهید بابازاده
90
ملکی
برادر ان
33052245
7
شهید عسگری نژاد
92
ملکی
برادران
33052245
           
9
دکترا 2
20
ملکی
برادران
بلوک یک 33054437
بلوک دو 33054436
مجتمع خواهران
 
 

14

فاطمیه 1

475

ملکی

خواهران

33056090

15

فاطمیه 2

251

ملکی

خواهران

33052367

16

فاطمیه 3

289

ملکی

خواهران

33052677

17

فاطمیه 4

301

ملکی

خواهران

33052714

18

فاطمیه 5

244

ملکی

خواهران

33052715

19

نجفی

 

ملکی

خواهران

 

خوابگاههای خصوصی

20

صدرا
768
خصوصی
خواهران
33054288

21

استقلال
278
خصوصی
برادران
33548010

22

شهید ورقایی
496
خصوصی
برادران
32283168-32283169

کارکنان شاغل در اداره خوابگاهها

رئیس اداره خوابگاهها

حمید نعمتی
تلفن : 02433052298
فاکس :02432283254
email : nemati.hamid@znu.ac.ir

کارشناس و مسئول امورخوابگاههای برادران

 

محمدعلی حسنلویی
تلفن : 02433052298
فاکس :02432283254
email : mah.4026@znu.ac.ir
کارشناس خوابگاههای برادران
عسگر تروان
تلفن : 02433052298
فاکس :02432283254
 
کارشناس و مسئول امور خوابگاههای خواهران
مریم فرزاد
تلفن : 02433052428
فاکس : 02432283254
کارشناس خوابگاههای خواهران
نسرین احمدی
تلفن : 02433052428
فاکس : 

بازدید امروز: 2