خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 49
بازديد ديروز: 69
بازديد کل: 285379
بروزرسانی: 2-6-1401
اجاره بهاء

دستور العمل مربوط به اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی( بر اساس تعرفه صندوق رفاه دانشجویان)


اجاره بهای خوابگاههای ملکی در سال تحصیلی 401-400 

مبالغ بر حسب ریال می باشد

خوابگاه مجردی

اتاق 9 نفره و بیشتر

اتاق7و8 نفره

اتاق 5و6 نفره

اتاق 3و4 نفره

اتاق 1و2 نفره

نیمسال اول 135 روز نقدی

2130300

2604150

3037500

3474900

4341600

نیمسال اول 135 روز غیرنقدی

2367000 2893500 3375000 3861000 4824000

نیمسال دوم 150 روز نقدی

2130300

2604150

3037500

3474900

4341600

نیمسال دوم 150 روز غیرنقدی

2367000 2893500 3375000 3861000 4824000

تابستان نقدی

1183500

1446750

1687500

1930500

2315520

 
هزینه اجاره بها  غیر نقدی برای سال تحصیلی99-98 بر اساس تعرفه صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود

هزینه اجاره بها برای خوابگاههای غیر دولتی به شرح زیر می باشد (برای سال تحصیلی 401-400) 

خوابگاه

جنسیت

ظرفیت اتاق (نفر)

مبلغ اجاره بها (ریال)

استقلال

پسران

4

---

استقلال

پسران

6

---

استقلال

پسران

8

---

استقلال

پسران

10

---

ورقایی

پسران

4

10300000

ورقایی

پسران

5و6

9800000

ورقایی

پسران

8

8700000

نجفی

دختران

2

5930000

نجفی

دختران

3

5300000

نجفی

دختران

4

4850000

صدرا

دختران

4

9700000

 
 

دانشجویان محترم در واریز اجاره بهاء خوابگاه به نوع خوابگاه، ظرفیت اتاق، و شماره حساب مربوطه دقت نمایند.

دانشجویان جدیدالورود علاوه بر مبلغ اجاره بهاء فوق فقط در ترم اول مبلغ 1000000 ریال به عنوان ودیعه دانشجویی به حساب 1703051959بانک تجارت نزد شعبه دانشگاه زنجان (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت )واریز نمایند.. و اصل فیش را با درج نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، کد ملی و رشته تحصیلی در پشت فیش به اداره خوابگاه‌های دانشجویی در هنگام ثبت نام اولیه تحویل نمایند.

بازدید امروز: 6