خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 4
بازديد ديروز: 2262
بازديد کل: 287663
بروزرسانی: 4-9-1398
معرفی

 

معرفی اداره پشتیبانی و نظارت

رئیس اداره پشتیبانی و نظارت

  نادر اشتری

  تلفن تماس : 02433052672

شرح وظایف رئیس اداره پشتیبانی و نظارت

1– انجام امورات مربوط به تنظیم قرارداد پشتیبانی همایش ها،کنگره های علمی،المپیادها و...(موسوم به برنامه های تابستان وامور غیره روزمره).

2 – هماهنگی لازم با واحدهای مربوطه بابت خدمات دهی طبق تعهدات قید شده در قراررداد.

3 – پیگیری های لازم جهت دریافت و تسویه حساب کامل تعهدات مالی قراردادها.

4– هماهنگی کلیه مقدمات فیزیکی و هماهنگی تدارکات داخلی مرتبط با اسکان دانشجویان در خوابگاه ها.

5 – تلاش و ایجاد هماهنگی های لازم با واحد های مختلف حوزه در جهت افزایش درآمدهای اختصاصی حوزه دانشجویی .

6 – نظارت بر حسن انجام تعهدات توسط پیمانکاران مرتبط طبق قرارداد وشفاف سازی ارتباطات بین حوزه دانشجویی و پیمانکار.

7 – پیگیری،مدیریت و نظارت مراسم ها، برنامه ها وفوق برنامه های مصوب و غیر مصوب حوزه در مناسبت های مختلف و فراهم آوردن بسترهای لازم در این زمینه.

8 - مدیریت توزیع نیروهای در اختیار اعم از خدماتی واداری بین واحدهای متقاضی  حسب دستور.

9 -  رسیدگی به شکایات مراجعین در قبال خدمات دانشجویی.

واحد های زیر مجموع :

1 - واحد تأسیسات و نگهداری

2 - واحد خدمات و امور عمومی

مسئول واحد تاسیسات و نگهداری

 محمد اشرفی

  تلفن تماس : 02433052697

شرح وظایف مسئول تأ سیسات و نگهداری

1 -  نگهداری وتعمیر تأسیسات اعم از برودتی و حراتی ،ساختمانی  و برق و مخابرات.

2 – دریافت گزارشات نواقص مربوط و ارجاع به پیمانکار با اولویت بندی لازم.

3 -  پیگیری امورات خوابگاه ها و حوزه دانشجویی در خصوص تعمیرات  جزئی و کلی.

4–  انجام اقدامات لازم جهت تأمین اقلام مورد نیازجهت امورات محوله .

5 – ثبت ریز کار کرد پیمانکاران به همراه وسائل مصرفی در طول یک ماه و گزارش بعنوان کارکرد.

مسئول واحد خدمات و امور عمومی

 آزاد علی میری

  تلفن تماس : 02433052709

شرح وظایف مسئول واحد خدمات و امور عمومی

1 - سازماندهی ، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار نیروهای خدماتی ونظارت بر اجرای خدمات عمومی و امورمربوط.

2 – نظارت برنگهداری و نظافت ساختمان و محوطه معاونت دانشجویی.

3 - مدیریت  خدمات پستی مربوط به دانشجویان و امور دبیرخانه ای.

4 - مدیریت رساندن خدمات رفاهی به کارکنان حوزه معاونت دانشجویی.

5 - راه اندازی میز خدمت جهت راهنمایی ارباب رجوع در مواقع ضرور.

6 - تحویل اقلام ،تجهیزات درخواستی از انبار و تحویل به مسئول مربوطه و دریافت رسید.

7 – نظارت برموجودی انبارهای ضروری مستقر درمجتمع خوابگاهی دختران وپسران وتأمین وسایل مورد نیاز طبق درخواست سر پرستی خوابگاه ها

8 – تجهیز و یا جمع آوری تجهیزات خوابگاهی در مواقع نیاز.

9- انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت حسب دستور مقام مافوق.

بازدید امروز: 2