مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی دانشگاه زنجان
تشکیل کارگاه سیگار دروازه ورود به اعتیادکارگاه سیگار دروازه ورود به اعتیاد روز سه شنبه 1402/1/22 با حضور دانشجویان و کارکنان محترم در مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی برگزار گردید.


ارسال شده در مورخه: 27-01-1402