مرکز مشاوره و سبک زندگی
اولین جلسه رسمی مرکز مشاوره و سبک زندگیاولین جلسه رسمی مرکز مشاوره و سبک زندگی با اعضاء جدید همیاران سلامت روان در سال 1402 با حضور رئیس و کارشناس اجرایی مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه روز یکشنبه 7 خرداد در سالن جلسات دانشکده علوم انسانی برگزار گردید.


ارسال شده در مورخه: 08-03-1402