مرکز مشاوره و سبک زندگی
گفتگوی صمیمانه همیاران سلامت روان و دانشجویانگفتگوی صمیمانه همیاران سلامت روان و دانشجویان با حضور رئیس و کارشناسان محترم مرکز مشاوره و سبک زندگی در سالن کاوه دانشکده فنی مهندسی روز سه شنبه 9 خرداد ماه برگزار گردید.


ارسال شده در مورخه: 10-03-1402