خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 12-6-1402
نمودار تجمعی بارندگی

بارندگی تجمعی ایستگاه دانشگاه زنجان در روز یک شنبه هر هفته به روز رسانی میگردد
از اول سال زراعی جاری تا تاریخ 1402/06/10

 

 

بازدید امروز: 3