خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 5-3-1398
معرفی ایستگاه تحقیقاتی هواشناسی کشاورزی دانشگاه زنجان

مقدمه

ایستگاه تحقیقاتی هواشناسی کشاورزی دانشگاه زنجان از تاریخ 1397/06/10 با هماهنگی انجام شده بین دانشگاه زنجان و اداره کل هواشناسی استان زنجان فعالیت خود را بصورت رسمی و دوازده ساعته با ثبت و گزارش وضعیت جوی، پارامترهای هواشناسی و پارامترهای هواشناسی کشاورزی آغاز نمود. تحقیقات هواشناسی کشاورزی در این ایستگاه برای محصول استراتژیک و سازگار با اقلیم منطقه، بنام گندم آذر2 آغاز گردید. نتایج اندازه ­گیری ­ها بصورت بولتن­ های هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه به اداره کل هواشناسی استان زنجان و سازمان مرکزی ارسال می­گردد.

مشخصات ایستگاه تحقیقات هواشناسی دانشگاه زنجان

نام ایستگاه: ایستگاه تحقیقات هواشناسی دانشگاه زنجان

نوع ایستگاه: هواشناسی کشاورزی و سینوپتیک

طول جغرافیایی: 48 درجه و 23 دقیقه

عرض جغرافیایی: 36 درجه و 41 دقیقه

ارتفاع از سطح دریای آزاد: 1579 متر

نام استان: زنجان

نام شهرستان: زنجان

سال تاسیس: 1397

شماره تلفن: 32283056-024

نشانی: زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، روبروی ساختمان مرکزی

آشنایی با قسمتی از فعالیتهای ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی دانشگاه زنجان

- بررسی های هواشناختی از نظر کشاورزی بر روی محصولات زراعی سازگار با اقلیم استان زنجان و تمرکز بر دانشگاه زنجان از جمله گندم آذر2 و ارائه بولتن های هفتگی، ماهانه، فصلی  و سالانه

- همکاری در زمینه آموزش دانشجویان جهت آشنایی عملی آنان با کاربرد مطالعات هواشناسی و ادوات آن

- ارائه پیش آگاهی و توصیه­ های مورد لزوم به کشاورزان منطقه

- تهیه بولتن علمی به منظور تعیین بهترین تاریخ کاشت، طول مراحل مختلف فنولوژیکی، تعداد روزهای لازم از زمان کاشت تا شروع مراحل مختلف، پیش­ بینی تاریخ برداشت و توصیه های لازم دیگر در رابطه با کشت گندم

- همکاری با دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در انجام طرح های تحقیقاتی مرتبط

تجهیزات فعال در ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی دانشگاه زنجان

- سمت و سرعت باد در ارتفاع 10 متری

- فشار سنج دیجیتال

- دماسنج های استاندارد در ارتفاع 2 متری

- باران نگار سیفونی

- باران سنج دستی

- تشت تبخیر

- دماسنج های استاندارد داخل کرت خاک به ارتفاع­ استاندارد 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی­متر

- آفتابنگار

- ایستگاه خودکار شامل سنسورهای دماسنج، رطوبت، فشار، سمت و سرعت باد، دماسنج و رطوبت اعماق خاک، باران سنج و تشعشع سنج

بازدید امروز: 4