خانه :: اساتید :: اخبار

اخباراخبار علمی سایر دانشگاهها و مراکز


آگهی جذب سرباز مربی

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان

بدین وسیله به آگاهي می رساند اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان از میان دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و فوق ليسانس جهت انجام خدمت سربازی در پادگان و مراكز آموزشي به صورت امریه به شرح زیر جذب می نماید . متقاضیان اعزامی 1/10/97 براي  ثبت نام می توانند ازتاريخ  20/7/97 تا27/7/97 به آدرس www.portaltvto.com   مراجعه نمايند . گفتني است آزمون الكترونيكي به صورت متمركز روز یکشنبه 6/8/97 از ساعت 12:30 در سايت آزمون الكترونيكي مركز يك زنجان برگزار خواهد شد.بنابراين داوطلبان با در دست داشتن كپي گواهينامه هاي آموزشي (فني و حرفه اي وICDL ) كپي مدارك ايثارگري و سابقه كار به محل آزمون مراجعه نمايند.

 

سهمیه مراکز دارای تعهدات آموزشی در پادگانهای نظامی به میزان 1  رشته در مقطع تحصیلی فوق لیسانس

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

شهرستان محل خدمت

مرکز محل خدمت

نام کارگاه ثابت

1

کامپیوتر

فوق لیسانس

زنجان

شماره 1

فن آوری اطلاعات

 

 

 

سهمیه مراکز مستقر در سطح استان به میزان 3 رشته در مقطع تحصیلی لیسانس

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

شهرستان محل خدمت

مرکز محل خدمت

نام کارگاه ثابت

1

کامپیوتر

لیسانس

طارم

شماره8

فن آوری اطلاعات

2

تاسیسات

لیسانس

طارم

شماره8

تاسیسات

3

صنایع ساختمان

لیسانس

طارم

شماره8

صنایع ساختمان

 

 
اعطای جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
تشکیل پرونده و ارائه درخواست دانشجویان نوورود در سامانه سینا (sina.bmn.ir) تا تاریخ 30 مهر

 

با عنایت به شیوه نامه اعطای جوایز تحصیلی 98-1397 بنیاد ملی نخبگان (مندرج در وبگاه بنیاد نخبگان استان زنجان)، به استحضار می رساند زمان تشکیل پرونده و ارائه درخواست دانشجویان نوورود در سامانه سینا (sina.bmn.ir) تا تاریخ 97/07/30 خواهد بود.