خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارشرکت تعاونی مصرف کارکنان


لوازم خانگی
فروش اقساطی لوازم خانگی

 قرارداد جدید لوازم خانگی مابین تعاونی مصرف و فروشگاه توسعه بازرگانی بزرگ زمانی وپسران 

با شرایط اقساطی به شرح زیر منعقد گردید 

برای همکاران محترم غیر عضو 30% پیش پرداخت مابقی در اقساط 10 ماهه 

برای اعضا محترم تعاونی مصرف بدون پیش پرداخت در اقساط 12 ماهه 

برای  تهیه جهیزیه برای فرزندان همکاران دانشگاهی در اقساط 24 ماهه 

جهت  دریافت معرفی نامه برای خرید به دفتر تعاونی مصرف مراجعه نمایید 

تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه زنجان 

 
فروش اقساطی
فروش اقساطی انواع اجاق گازصفحه ای وهود

فروش اقساطی انواع اجاق گاز صفحه ای وهود آشپزخانه 

فروش اقساطی ویژه اعضای محترم تعاونی مصرف با اقساط 6ماهه

فروش اقساطی برای کارکنان غیر عضو با اقساط 5 ماهه 

جهت مشاهده مدل ها وخرید به فروشگاه تعاونی مصرف مراجعه نمایید 
برنج ایرانی
فروش ویژه انواع برنج ایرانی

فروش ویژه انواع برنج ایرانی 

برنج طارم محلی عطری       برنج هاشمی شمال            برنج دمسیاه استخوانی 

فروش اقساطی ویژه اعضای محترم تعاونی مصرف با اقساط 3 ماهه بدون پیش پرداخت 

فروش اقساطی ویژه همکاران غیرعضو با 20% پیش پرداخت با اقساط 2 ماهه 

همکاران جهت کسب اطلاعات  بیشتربه فروشگاه تعاونی مصرف مراجعه نمایند

تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه زنجان