خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارشرکت تعاونی مصرف کارکنان


آگهی مجمع عمومی عادی سالانه
آگهي دعوت مجمع عمومي عادی نوبت دوم شركت تعاوني مصرف کارکنان دانشگاه زنجان

                                                                                     بسمه تعالی                                

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی  نوبت دوم  شركت تعاوني مصرف کارکنان دانشگاه زنجان

بنا به تصميم مورخ  07 / 02/ 1400 هيئت مديره شركت تعاوني، جلسه مجمع عمومي عادي نوبت دوم  شركت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه زنجان  روز سه شنبه  ساعت  13/30بعد از ظهر مورخ 1400/04/01در محل باغ رفاهی دانشگاه زنجان تشكيل خواهد گرديد .

(به علت محدودیت های کرونایی در فضای باز باغ رفاهی )

لذا بدينوسيله از كليه اعضاي شركت تعاوني دعوت مي شود در تاريخ و ساعت تعيين شده براي اتخاذ تصميم نسبت به موارد مشروحه ذيل در مجمع مزبور حضور بهم رسانند و يا با حضور در دفتر تعاوني به همراه وكيل قانوني و تنظيم وكالتنامه ، وكلاي خود را با توجه به ماده (19) آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي از بين اعضاء يا خارج از اعضاي شركت معرفي نمايند.

دستور جلسه :

  1. ارائه گزارش مکتوب هیئت مدیره از عملکرد تعاونی طی سالهای 97-98-99
  2. ارائه گزارش مکتوب بازرس تعاونی مصرف از عملکرد هیئت مدیره و صورتهای مالی سالهای 97-98-99
  3. انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال
  4. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی 1400
  5. تصمیم گیری در خصوص حقوق ومزایا ، حق جلسه و پاداش هیئت مدیره برای سالهای 97-98-99
  6. تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس تعاونی مصرف  برای سالهای 97-98-99

 

.........................................................................................................................................................................................................

 

توضيح: اعضايي كه كانديداي تصدي سمت هيئت مديره و بازرس شركت مي باشند، بايد حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ انتشار آگهي دعوت مجمع عمومي، ضمن ارائه يك قطعه عكس 4*3 و كپي شناسنامه و حكم كارگزيني جهت تكميل فرم درخواست مربوطه به دفتر شركت تعاونی مراجعه فرمايند. بديهي است به درخواست هاي پس از موعد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

   هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه زنجان
گوشت گرم گوسفندی
ثبت نام وتوزیع گوشت گرم گوسفندی

ثبت نام گوشت گرم گوسفندی

توزیع گوشت گرم گوسفندی مرغوب محصول منطقه بناب به صورت نیم شقه (ران وسردست)

گوشت گوسفندی :هر کیلو 1.100.000ریال

نحوه پرداخت : 50%نقدی ومانده کسر ازحقوق در یک قسط

مهلت ثبت نام:از روزیک شنبه 1400/03/09لغایت پنج شنبه 1400/03/13

زمان توزیع:         سه شنبه 1400/03/18

 تعاونی مصرف کارکنان
فروش اقساطی لاستیک خودرو
فروش اقساطی ویژه انواع لاستیک خودرو
             
                    مرحله ششم  توزیع لاستیک  اقساطی  تعاونی مصرف    
                  شرایط پرداخت 20%پیش پرداخت مابقی به شرح زیر  
    اعضای محترم تعاونی مصرف بااقساط 8 ماهه  
    کارکنان محترم غیر عضو  تعاونی مصرف بااقساط 5 ماهه  
    لطفا تقاضای خود را تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه6خرداد ماه  به سامانه پیامکی تعاونی 
   9850001000265851 پیامک نموده ویا با مراجعه حضوری به فروشگاه تعاونی ثبت نمایید 
             
  ردیف  سایز لاستیک  سایز مناسب خودرو  یزد تایر  بارز  کویر تایر 
  1 165/65/13 پرایدی فابریک 12,000,000 1,150,000 0
  2 175/60/13 پرایدی پهن 13,500,000 13,000,000 0
  3 185/60/14 تیبا رینگ اسپرت 0 12,800,000 12,300,000
  4 185/65/14 پژو معمولی  15,800,000 15,300,000 14,800,000
  5 205/60/14 پژو پهن  17,300,000 16,800,000 16,300,000
  6 185/60/15 mvm315 0 10,800,000 0
  7 185/65/15 سمند  14,800,000 14,300,000 13,300,000
  8 195/60/15 سمندی نیمه پهن-رینگ اسپرت tu5 0 16,300,000 0
  9 205/60/15 سمندی  پهن-رینگ اسپرت tu6 18,300,000 17,300,000 17,500,000
  10 205/50/16 ماشین نیم شاسی مثل جک   19,300,000 0