خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارشرکت تعاونی مصرف کارکنان


لوازم خانگی اقساطی
فروش ویژه انواع لوازم خانگی موجود درفروشگاه

لوازم خانگی اقساطی

فروش ویژه انواع لوازم خانگی موجود درفروشگاه

کارکنان با اقساط 10ماهه بدون پیش قسط

فقط تا 28 اسفند کسر از حقوق

تعاونی مصرف کارکنان

96/12/26

 
فروش ویژه ماهی قزل آلا
ثبت نام فروش ماهی قزل آلا(صیدروز)

اطلاعیه

ثبت نام فروش ماهی قزل آلا(صیدروز)

قیمت هرکیلوماهی قزل آلا:140/000ریال

باشرایط ویژه 50% نقد-مانده کسرازحقوق

تاریخ ثبت نام :ازروزشنبه96/12/26تاروزیکشنبه مورخ96/12/27

توزیع دوشنبه مورخ96/12/28ساعت 10 صبح

تعاونی مصرف کارکنان96/12/26
ثبت نام گوشت گرم بوقلمون
ثبت نام گوشت گرم بوقلمون بدون آنتی بیوتیک

ثبت نام گوشت گرم بوقلمون بدون آنتی بیوتیک

توزیع گوشت گرم بوقلمون مرغوب

لاشه کامل ران(گوشت قرمز) سینه و گردن(گوشت سفید) ونصف لاشه ران سینه- گردن

گوشت بوقلمون :هر کیلو 130/000ریال

ثبت نام 30%نقدی و مانده کسر از حقوق در یک قسط فروردین 96

مهلت ثبت نام:از روز دوشنبه 96/12/21 لغایت سه شنبه 96/12/22

زمان توزیع: روز چهارشنبه مورخ 96/12/23ساعت 11صبح

 تعاونی مصرف کارکنان96/12/21
ثبت نام گوشت گرم گوسفندی بناب
ثبت نام گوشت گرم گوسفندی بناب

ثبت نام گوشت گرم گوسفندی بناب

توزیع گوشت گرم گوسفندی مرغوب بصورت ران و سردست محصول منطقه بناب

جهت تنظیم بازار زیر نظر شبکه دامپزشکی استان زنجان

گوشت گوسفندی :هر کیلو 390/000ریال ،گوشت گوسفندی شامل یک ران و سردست با استخوان حدودا"8کیلوگرم می باشد0

ثبت نام 50%نقدی و مانده کسر از حقوق در یک قسط اسفندماه 96

مهلت ثبت نام:از روز دوشنبه 96/12/21 لغایت چهارشنبه 96/12/23

زمان توزیع: روزشنبه مورخ 96/12/26ساعت 12ظهر

 تعاونی مصرف کارکنان96/12/21
ثبت نام فروش ماهی قزل آلا(صیدروز)
ثبت نام فروش ماهی قزل آلا(صیدروز)

اطلاعیه

ثبت نام فروش ماهی قزل آلا(صیدروز)

قیمت هرکیلوماهی قزل آلا:140/000ریال

باشرایط ویژه 50% نقد-مانده کسرازحقوق

تاریخ ثبت نام :ازروزشنبه96/12/19تاروزدو شنبه مورخ96/12/21

توزیع سه شنبه مورخ96/12/22ساعت 10 صبح

تعاونی مصرف کارکنان96/12/19
لوازم خانگی اقساطی
فروش ویژه انواع لوازم خانگی موجود درفروشگاه

 

 

لوازم خانگی اقساطی

فروش ویژه انواع لوازم خانگی موجود درفروشگاه

کارکنان با اقساط 10ماهه بدون پیش قسط

فقط تا 20 اسفند-کسر از حقوق

تعاونی مصرف کارکنان

96/12/10