خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارشرکت تعاونی مصرف کارکنان


پالتو مردانه
فروش ویژه پالتو مردانه

فروش ویژه پالتو مردانه (به صورت محدود)

با امکان کسر از حقوق

اعضای محترم تعاونی مصرف 4قسط

کارکنان محترم غیر عضو2قسط

تعاونی مصرف دانشگاه زنجان

 
روغن حیوانی
فروش ویژه روغن حیوانی

فروش ویژه روغن حیوانی (گاوی . گوسفندی. مخلوط گوسفندی )بسیار باکیفیت

تخفیف ویژه اعضای محترم تعاونی مصرف

در فروشگاه تعاونی مصرف تا اتمام موجودی
اطلاعیه
اطلاعیه اقساط خرید از تعاونی مصرف

                                          اطلاعیه                                        

به اطلاع همکاران محترم می رساند

باز پرداخت خرید از  فروشگاه تعاونی مصرف دانشگاه به صورت زیر می باشد

1-کارکنان عضو تعاونی مصرف با باز پرداخت 4ماهه

2-کارکنان غیر عضو تعاونی مصرف با باز پرداخت 2ماهه

3- خرید نقدی برای اعضای محترم تعاونی مصرف با 3% تخفیف

شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه زنجان

 
فروش ویژه
فروش ویژه چای درجه یک اویلا

فروش ویـــــــــــــــــژه چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــای اویــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

قیمت اصلی 71.900 تومان

قیمت فروش ویژه : 50.000 تومان

اعضای محترم تعاونی مصرف به غیر از تخفیف فوق از تخفیف ویژه ای برخوردار هستند

تعاونی مصرف دانشگاه زنجان
توزیع گوشت گرم
ثبت نام وتوزیع گوشت گرم گوساله وچرخ کرده وگوسفندی

ثبت نام گوشت گرم گوساله وگوسفند وچرخ کرده
گوسفندی شقه(9-7کیلویی) :هرکیلو  90.000  تومان
چرخ کرده ممتاز:   هرکیلو  72.000   تومان
گوساله ممتاز:      هرکیلو  89.000   تومان

ثبت نام : از روز یکشنبه 16شهریور الی  پنجشنبه20شهریور  

شرایط پرداخت : 50% نقد  مابقی کسر از حقوق
توزیع:دوشنبه 24 شهریورماه

شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه