خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارشرکت تعاونی مصرف کارکنان


ثبت نام گوشت گرم گوسفندی

بمناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان توزیع گوشت گرم گوسفندی مرغوب بصورت ران و سردست

 

ثبت نام گوشت گرم گوسفندی

بمناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان

توزیع گوشت گرم گوسفندی مرغوب  بصورت ران و سردست

محصول منطقه دشت مغان اردبیل

جهت تنظیم بازارزیر نظر شبکه دامپزشکی استان زنجان

گوشت گوسفندی: هرکیلو 000/330ریال

گوشت گوسفندی شامل یک ران و سردست با استخوان حدودا"8کیلوگرم می باشد.

 

ثبت نام 50% نقدی و مانده کسر از حقوق در یک قسط خرداد 96

مهلت ثبت نام: روز دوشنبه96/03/01

زمان توزیع:روز چهارشنبه مورخ 96/03/03ساعت 12ظهر

 

تعاونی مصرف کارکنان

96/03/01
قراردا با تالار پیام

قرارداد با تالارهای پذریرائی پیام همکاران محترم میتوانندجهت افطاری

اطلاعیه

قرارداد با تالارهای پذریرائی پیام

همکاران محترم میتوانندجهت افطاری

مهمانان خودبا اقساط 6تا 10 ماه با بن های تعاونی مصرف از تالارهای پیام استفاده نمایند.

زنجان:بزگراه 22بهمن-مجموعه تالارها و هتل پیام زنجان

تلفن هماهنگی: 02433025000-02433025001

تعاونی مصرف کارکنان

1396/02/30
فروش وِیژه شلوار لی زنانه

فروش شلوار لی زنانه در10قسط

فروش ویژه شلوار لی زنانه

اصل ترک به قیمت700/000ریال

در10قسط فقط این هفته در تعاونی مصرف کارکنان

1396/02/30
توزیع شیرگروه مزرعه

توزیع شیرتولیدی گروه مزرعه درفروشگاه کارکنان

اطلاعیه

توزیع شیرتولیدی گروه مزرعه

درفروشگاه کارکنان

کلیه همکاران ودانشجویان محترم

دانشگاه زنجان

(همکاران محترم صرف اینکه ازقسمتهای مربوطه شیردریافت میکنند ،میتوانندمازادمصرف را همه روز از فروشگاه کارکنان خرید نمایند)

شیرتولیدی گروه مزرعه همه روزه از ساعت 10الی 12 به قیمت هرکیلو14000ریال

(بجزایام تعطیل) درفروشگاه کارکنان (بازارچه)توزیع خواهد شد.

تعاونی مصرف کارکنان

1396/02/13