خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارشرکت تعاونی مصرف کارکنان


بشتابید،بشتابید-تخفیفات طلائی
فروش ویژه به قیمت عمده

بشتابید،بشتابید

فروش ویژه به قیمت عمده

انواع مواد غذائی و شوینده،زیر قیمت جامبوو ارزان نوید

هرهفته چند محصول

 با تخفیهای طلائی  

در تعاونی مصرف کارکنان

شروع شد.

تعاونی مصرف کارکنان  96/04/24
ثبت نام گوشت گرم گوسفندی
توزیع گوشت گرم گوسفندی مرغوب بصورت ران و سردست محصول منطقه دشت مغان اردبیل

ثبت نام گوشت گرم گوسفندی

توزیع گوشت گرم گوسفندی مرغوب  بصورت ران و سردست

محصول منطقه دشت مغان اردبیل

جهت تنظیم بازارزیر نظر شبکه دامپزشکی استان زنجان

گوشت گوسفندی: هرکیلو 350/000ریال

گوشت گوسفندی شامل یک ران و سردست با استخوان حدودا"8کیلوگرم می باشد.

 

ثبت نام 50% نقدی و مانده کسر از حقوق در یک قسط مرداد 96

مهلت ثبت نام: روز شنبه96/04/24 لغایت دوشنبه96/04/26

زمان توزیع:روز چهارشنبه مورخ 96/04/28ساعت 11صبح

 

تعاونی مصرف کارکنان

96/04/24
فروش ویژه انواع دستمال کاغذی-پوشک بچه ونواربهداشتی
فروش ویژه انواع دستمال کاغذی-پوشک بچه ونواربهداشتی -با تخفیف های طلائی

فروش ویژه انواع 

دستمال کاغذی-پوشک بچه ونواربهداشتی

با تخفیف های طلائی 20الی 40درصدی

در تعاونی مصرف کارکنان

               
نوع کالا دستمال کاغذي 100برگ 2لاپاپيا   نوع کالا دستمال کاغذي150برگ2لاپاپيا   نوع کالا دستمال توالت4لايه2رول پاپيا
قیمت اصلی 21,000   قیمت اصلی 31,500   قیمت اصلی 36,000
قیمت فروش  12,500   قیمت فروش  19,000   قیمت فروش  21,500
               
نوع کالا دستمال توالت4لايه4رول پاپيا   نوع کالا دستمال توالت5لايه6رول پاپيا   نوع کالا دستمال توالت4لايه8رول پاپيا
قیمت اصلی 70,000   قیمت اصلی 128,000   قیمت اصلی 137,000
قیمت فروش  42,000   قیمت فروش  80,000   قیمت فروش  82,000
               
نوع کالا دستمال توالت4لايه12رول پاپيا   نوع کالا حوله کاغذي3لايه2رول پاپيا   نوع کالا حوله کاغذي3لايه4رول پاپيا
قیمت اصلی 200,000   قیمت اصلی 66,000   قیمت اصلی 125,400
قیمت فروش  120,000   قیمت فروش  40,000   قیمت فروش  75,000
               
نوع کالا دستمال کاغذي 150برگي دولاتنو   نوع کالا دستمال کاغذي سافت250برگ تنو   نوع کالا دستمال توالت 4ق روياي شيرين تنو
قیمت اصلی 26,500   قیمت اصلی 36,700   قیمت اصلی 61,000
قیمت فروش  16,000   قیمت فروش  22,000   قیمت فروش  37,000
               
نوع کالا دستمال توالت4ق لحظه هاي تازه تنو   نوع کالا دستمال توالت 4ق حسي لطيف تنو   نوع کالا دستمال 2قلوکلاسيک تنو
قیمت اصلی 61,000   قیمت اصلی 61,000   قیمت اصلی 31,000
قیمت فروش  37,000   قیمت فروش  37,000   قیمت فروش  18,500
               
نوع کالا دستمال 2قلوکلاسيک تنو   نوع کالا دستمال توالت کلاسيک3لايه4رول تنو   نوع کالا دستمال توالت کلاسيک3لايه8رول
قیمت اصلی 31,000   قیمت اصلی 61,000   قیمت اصلی 120,000
قیمت فروش  18,500   قیمت فروش  36,500   قیمت فروش  72,000
               
نوع کالا دستمال حوله کاغذي2رول تنو   نوع کالا حوله کاغذي2لايه4رول تنو   نوع کالا دستمال کاغذي 100برگ 2لاتنو
قیمت اصلی 55,000   قیمت اصلی 103,400   قیمت اصلی 19,000
قیمت فروش  33,000   قیمت فروش  62,000   قیمت فروش  11,500
               
نوع کالا نوار اکسترا تکي متوسط مولپد   نوع کالا نوار روزانه معمولي مولپد   نوع کالا نوار کلاسيک جديد شب
قیمت اصلی 23,000   قیمت اصلی 36,900   قیمت اصلی 18,000
قیمت فروش  19,000   قیمت فروش  28,000   قیمت فروش  15,000
               
نوع کالا نوار اکسترا جديد شب   نوع کالا نوار اکستراتکي شب خيلي بزرگ مولپد   نوع کالا نواراکستراتکي بزرگ مولپد
قیمت اصلی 21,000   قیمت اصلی 25,000   قیمت اصلی 25,000
قیمت فروش  17,500   قیمت فروش  20,500   قیمت فروش  20,500
               
نوع کالا نواراولترا متوسط مولپد   نوع کالا نواراولترا متوسط مولپد   نوع کالا نواراولترا شب خيلي بزرگ مولپد
قیمت اصلی 36,000   قیمت اصلی 18,000   قیمت اصلی 36,000
قیمت فروش  27,000   قیمت فروش  15,000   قیمت فروش  27,000
               
نوع کالا نوارکلاسيک بزرگ24مولپد   نوع کالا نواراکسترابزرگ مولپد   نوع کالا نواراولترابزرگ مولپد
قیمت اصلی 18,000   قیمت اصلی 21,000   قیمت اصلی 36,000
قیمت فروش  15,000   قیمت فروش  17,500   قیمت فروش  27,000
               
نوع کالا نواراکسترا متوسط مولپد   نوع کالا پوشک نرمال سایز یک 12عددی مولفیکس   نوع کالا پوشک نرمال سایز دو 12عددی مولفیکس
قیمت اصلی 21,000   قیمت اصلی 98,000   قیمت اصلی 106,000
قیمت فروش  17,500   قیمت فروش  78,000   قیمت فروش  85,000
               
نوع کالا پوشک نرمال سایز سه12عددی مولفیکس   نوع کالا پوشک نرمال سایز چهار12عددی مولفیکس   نوع کالا پوشک نرمال سایز پنج12عددی مولفیکس
قیمت اصلی 115,000   قیمت اصلی 115,000   قیمت اصلی 115,000
قیمت فروش  92,000   قیمت فروش  92,000   قیمت فروش  92,000
               
نوع کالا پوشک دوقلو سایز یک 4*42 مولفیکس   نوع کالا پوشک دوقلو سایز دو 4*52 مولفیکس   نوع کالا پوشک دوقلو سایز سه 4*46 مولفیکس
قیمت اصلی 192,000   قیمت اصلی 321,000   قیمت اصلی 352,000
قیمت فروش  153,000   قیمت فروش  256,000   قیمت فروش  28,000
               
نوع کالا پوشک دوقلو سایزپنج 4*34 مولفیکس   نوع کالا پوشک دوقلو سایزشش 4*28 مولفیکس   نوع کالا پوشک دوقلو سایزچهار 4+4*40 مولفیکس
قیمت اصلی 352,000   قیمت اصلی 352,000   قیمت اصلی 352,000
قیمت فروش  280,000   قیمت فروش  280,000   قیمت فروش  280,000

96/04/18
فروش ویژه انواع محصولات مواد غذائی بهروز
فروش ویژه انواع محصولات غذائی بهروز با تخفیف های طلائی در تعاونی مصرف کارکنان

فروش ویژه انواع  محصولات غذائی بهروز

با تخفیف های طلائی

در تعاونی مصرف کارکنان

 

تعاونی مصرف کارکنان  11/04/96


 

نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
سس مايونز485گرمي بهروز 53,650 49,000
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
سس مايونز330گرمي بهروز 37,450 35,000
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
سس کچاب410بهروز 29,950 27,300
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
سس کچاپ تند410گ بهروز 32,990 30,000
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
سس سالادسبزيجات بهروز 43,550 39,700
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
سس فرانسوي بهروز 43,550 39,700
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
سس هزارجزيره440بهروز 43,550 39,700
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
سس ساندويج 440گ بهروز 47,520 43,300
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
کنسروذرت410بهروز 45,000 41,000
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
کنسرو نخودفرنگي420بهروز 49,100 44,700
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
کنسرو مايه ماکاروني ولازانيا 38,800 35,500
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
کنسرو لوبيا 420چيتي بهروز 41,000 37,500
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
کنسرو لوبيا چيتي410 باقارچ بهروز 49,000 44,500
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
ابليمو250بهروز 59,500 54,500
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
کنسرو سبزيجات240بهروز 468,000 43,000
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
مرباي گيلاس 320گ بهروز 47,600 44,000
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
مرباتوت فرنگي320بهروز 54,000 49,200
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
مرباي آلبالو320گ بهروز 59,400 54,000
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
مربا هويج320بهروز 38,400 35,000
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
خيارشور ويژه660بهروز 73,000 66,500
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
عسل500گرمي هومن 250,000 210,000
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
عسل1000هومن 480,000 400,000
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
آناناس565گرمي 75,000 65,000
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
سس مايونز900بهروز 99,250 91,000
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
سس 240گرمي مايونز 26,500 24,500

 
عرضه محصول نعناء فلفلی داروئی کاملا ارگانیک (تازه)
عرضه محصول نعناء فلفلی داروئی کاملا ارگانیک (تازه) تولید دانشگاه زنجان

عرضه محصول نعناء فلفلی داروئی کاملا ارگانیک (تازه)

تولید دانشگاه زنجان

هرکیلو 40/000ریال - ثبت سفارش :از شنبه 96/04/03

تا تکمیل سفارش(پس از تکمیل سفارش زمان توزیع اطلاع رسانی خواهد شد)

در تعاونی مصرف کارکنان

جهت سفارش با شماره تلفن 33052364

تماس یا به تعاونی مصرف کارکنان مراجعه نمائید.

تعاونی مصرف کارکنان96/04/03

 
همکاری با انجمن مهرانه
کمک و شرکت در اهداف خداپسندانه انجمن مهرانه

 

مهرانه تحقق رویای بیماران مبتلا به سرطان است واین شما خیّرنیکو کارهستیدکه درعملی شدن این آرزوها سهمی بسزا دارید.

همکاران محترم دانشگاه زنجان

جهت کمک و شرکت در اهداف خداپسندانه انجمن مهرانه میتوانند به تعاونی مصرف کارکنان (مهاجری)مراجعه و کمکهای مالی خودرابا اخذ رسید بصورت نقدی کسر از حقوق وواریز بحساب انجمن مهرانه مراجعه نمایند

تعاونی مصرف کارکنان  

96/03/27