خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارسخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی برگزار شده در دانشگاه


سخنرانی علمی گروه مهندسی عمران
14 اسفند ماه سالن کاوه

گروه تخصصی راه و ترابری گروه مهندسی عمران در مورخ 14/12/96 از ساعت 11 در محل سالن کاوه دانشکده مهندسی سخنرانی علمی با عنوان "مهندسی روسازی و توسعه پایدار"  بر گزار می کند. ارائه دهنده سخنرانی دکتر فریدون مقدس نژاد استاد تمام راه و ترابری دانشگاه صنعتی امیر کبیر می باشند. حضور دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای راه و ترابری در این سخنرانی الزامی و حضور سایر علاقمندان آزاد است. محتوی سخنرانی ایشان در ارتباط با اهمیت ملاحظات زیست محیطی در صنعت روسازی و راهسازی است.
سخنرانی علمی گروه ریاضی- دکتر هاشم شهروس وند
یکشنبه 96/12/13 ساعت 15-14 سالن سمینار گروه ریاضی