خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه کامپیوتر]

بازدید:14701   بروزرسانی: 25-06-1395

Ali Azarpeyvand
علی آذرپیوند
استادیار

پست الکترونيکی
my-last-name at znu.ac.ir      my-last-name at ut.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/azarpeyvand_ali
تلفن
(+9821)88013196   (+9824)33052650   (+9824)33052493
فکس
   (+9824)32283079
آدرس 
دانشگاه زنجان - دانشكده مهندسي - گروه مهندسي كامپيوتر- صندوق پستي 313-45195

 

مدیر انفورماتیک دانشگاه