خانه :: اساتید :: اخبار

نظام رتبه بندی لایدن2024
نتایج رتبه بندی دانشگاه ها  (  19-4-1403  )

آگهی مناقصه عمومی امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه‌های دانشجویی (نوبت دوم)
امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه زنجان برای سال 1403  (  19-4-1403  )

آگهی مناقصه عمومی امورخدمات نگهبانی و انتظامات دانشگاه زنجان(نوبت دوم)
مناقصه عمومی امور خدمات نگهبانی و انتظامات دانشگاه زنجان برای سال 1403  (  9-4-1403  )

آگهی مناقصه عمومی امور خدماتی، پشتیبانی دانشگاه زنجان (نوبت دوم)
مناقصه عمومی امور خدماتی، پشتیبانی دانشگاه زنجان برای سال 1403  (  9-4-1403  )

چاپ اثر فاخر «فرهنگ امروزین عربی-فارسی» نوشته دکتر آیت‌الله زرمحمّدی
طی آیینی از «فرهنگ امروزین عربی-فارسی» نوشته دکتر آیت‌الله زرمحمّدی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان رونمایی شد.  (  9-4-1403  )

حضور دانشگاه زنجان در نمایشگاه بین‌المللی دانشگاه ها در کشور سوریه
حضور دانشگاه زنجان در نمایشگاه بین‌المللی معرفی توانمندی‌های دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور سوریه  (  29-3-1403  )

ّ
معاونت فرهنگی و اجتماعی_ دایره قرآن و عترت برگزار می کند
تمدید دو مسابقه کتابخوانی "پرنیان" و "حسین وارث آدم"، زمان: امروز (2-5-1403)  
معاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی علم داده برگزار می کند
ثبت نام دوره کامل آموزش SPSS، زمان: امروز (1-5-1403)  
آگهی مناقصه عمومی امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه‌های دانشجویی (نوبت دوم)
امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه زنجان برای سال 1403  (19-4-1403)  
آگهی مناقصه عمومی امورخدمات نگهبانی و انتظامات دانشگاه زنجان(نوبت دوم)
مناقصه عمومی امور خدمات نگهبانی و انتظامات دانشگاه زنجان برای سال 1403  (9-4-1403)  
آگهی مناقصه عمومی امور خدماتی، پشتیبانی دانشگاه زنجان (نوبت دوم)
مناقصه عمومی امور خدماتی، پشتیبانی دانشگاه زنجان برای سال 1403 (9-4-1403)  
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (نوبت اول)
مناقصه عمومی تکمیل بلوک یک، اجرای اسکلت بلوک 2 و محوطه پیرامونی خوابگاه‌های متأهلی دانشگاه زنجان در سال 1403 (3-3-1403)  
فراخوان مناقصه عمومی مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه زنجان (نوبت اول)
مناقصه عمومی انجام کلیه خدمات و عملیات اجرایی مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه زنجان در سال 1403  (9-2-1403)