خانه :: اساتید :: اخبار

اطلاعیه آموزشی
اطلاعیه آموزشی( در خصوص نحوه دریافت گواهینامه موقت پایان تحصیلات)  (  14-1-1403  )

انتصاب مدیران اداری و برخی از گروه های آموزشی دانشگاه
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصابات صورت گرفت.  (  26-12-1402  )

آگهی مناقصه عمومی فضای سبز دانشگاه زنجان (نوبت دوم)
مناقصه عمومی نگهداری، کاشت، توسعه، مرمت و بهسازی فضای سبز دانشگاه زنجان برای سال 1403  (  26-1-1403  )

تفاهم نامه با دانشگاه فدرال اورال (روسیه)
امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه زنجان و دانشگاه فدرال اورال (روسیه)  (  15-12-1402  )

درگذشت استاد مهدی پناهی
تسلیت درگذشت استاد فقید مهدی پناهی عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان  (  23-12-1402  )

غرس نهال به مناسبت روز درختکاری
کاشت3000 نهال به مناسبت روز درختکاری با حضور ریاست دانشگاه  (  22-12-1402  )

ّ
معاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی مهندسی عمران برگزار می کند
آشنایی با انواع تست های جوشکاری ، زمان: دوشنبه 3 اردیبهشت ساعت 11 (29-1-1403)  
گروه معماری دانشکده مهندسی برگزار می کند
بنچمارکینگ همبست آب-انرژی، ضرورت و کاربرد، زمان: دوشنبه 3 اردیبهشت ماه ساعت 11 الی 12:30 (29-1-1403)  
معاونت فرهنگی و اجتماعی- برگزار می کند
انتخابات شورای مرکزی تشکل جامعه اسلامی دانشجویان، زمان: اردیبهشت ماه (26-1-1403)  
معاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی علوم و مهندسی آب برگزار می کند
بازدید از سد تالوار زنجان و تجهیزات آن، زمان: 12 اردیبهشت 1403 (26-1-1403)  
معاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی علوم و مهندسی آب برگزار می کند
دوره پروژه محور کاربرد GOOGLE EARTH ENGINE، زمان: 2 اردیبهشت (26-1-1403)  
آگهی مناقصه عمومی فضای سبز دانشگاه زنجان (نوبت دوم)
مناقصه عمومی نگهداری، کاشت، توسعه، مرمت و بهسازی فضای سبز دانشگاه زنجان برای سال 1403 (26-1-1403)  
آگهی مناقصه عمومی فضای سبز دانشگاه زنجان
مناقصه عمومی نگهداری، کاشت، توسعه، مرمت و بهسازی فضای سبز دانشگاه زنجان برای سال 1403 (20-12-1402)  
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ساماندهی مرکز رشد دانشگاه زنجان
ارزیابی کیفی اجرای پروژه ساماندهی و بهسازی طبقه همکف ساختمان فضای کار دفاتر مرکز رشد دانشگاه زنجان در سال 1402 (20-12-1402)