خانه :: اساتید :: اخبار

مراسم گرامیداشت هفته معلم در باغ رفاهی دانشگاه برگزار گردید
در مراسم هفته معلم از مدیران گروه، اساتید و کارشناسان آموزشی برتر دانشگاه زنجان تقدیر بعمل آمد  (  20-2-1401  )

«پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان»
«پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان» در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری  (  4-2-1401  )

انتخاب اینترنتی خوابگاه
انتخاب اینترنتی خوابگاه برای دانشجویان کارشناسی ورود های 98 و 99  (  5-2-1401  )

ميهمانی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غيردولتی
ميهمانی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غيردولتی  (  4-2-1401  )

برگزاری چهارمین کارگاه طرح رصدخانه ملی ایران
زمان برگزاری: ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱  (  29-1-1401  )

ّ
مزایده 3 دستگاه اتوبوس بیابانی دانشگاه زنجان
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: از روز چهارشنبه 31 فروردین لغایت دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 (28-1-1401)  
مناقصه نگهداری، کاشت، توسعه، مرمت و بهسازی فضای سبز دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت از سه شنبه 24 اسفند 1400 تا پنجشنبه تا 11 فروردین 1401 (22-12-1400)  
مناقصه عمومی فضای سبز دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از چهار شنبه 13 بهمن تا یکشنبه 17 بهمن1400 (11-11-1400)  
واگذاری مجموعه سوارکاری از طریق مزایده
متقاضیان موارد را از تاریخ 20 مهر لغایت 26 مهرماه 1400 به مدیریت حقوقی و قرارداهای دانشگاه زنجان ارسال نمایند (19-7-1400)  
مناقصه امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه‌های دانشجویی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز یکشنبه تاریخ 7 شهریور تا روز چهارشنبه تاریخ 10 شهریور1400 (3-6-1400)