خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی]

بازدید:11532   بروزرسانی: 04-07-1395

Mohammad Badsar
محمد بادسار
استادیار

پست الکترونيکی
badsar@znu.ac.ir      mbadsar@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/badsar_mohammad

تلفن
   (+98) 24 3305 2223   +98 (0) 24 3305 2820

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، اتاق 2، کدپستی 38791-45371

 

تاریخ تولد: 1/6/1357

محل تولد: آذربایجان غربی-بوکان

پایه استخدامی: 5