خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه باغبانی]

بازدید:11840   بروزرسانی: 09-08-1394

Seyed Najmadin Mortazavi
سيد نجم الدين مرتضوي

پست الکترونيکی
mortazavi@znu.ac.ir      mortazavi46@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mortazavi_najmmaddin
تلفن
0241-4247713   0241-5152458   09121419304
فکس
   0241-5152458
آدرس 
دانشگاه زنجان -دانشکده کشاورزی- گروه باغبانی