خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه معماری]

بازدید:2785   بروزرسانی: 03-11-1394

Ali Rahmanpour
علی رحمان پور زنجانی
مربی

پست الکترونيکی
---[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rahmanpour_ali

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده ---، گروه ---، اتاق -----، کدپستی 38791-45371