خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه برق]

بازدید:15211   بروزرسانی: 26-05-1394

Vahid Rashtchi
وحید رشتچی
دانشیار

پست الکترونيکی
rashtchi@znu.ac.ir      vrashtchi@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rashtchi_vahid
تلفن
      02415152274
فکس
   0241-2283204
آدرس 
زنجان- کیلومتر 6 جاده تبریز- دانشگاه زنجان- دانشکده مهندسی- گروه برق- صندوق پستی 313