خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20434   بروزرسانی: 30-06-1397

Mehdi Babaei

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. بهینه سازی سازه ها2. محاسبات نرم3. ریاضیات عالی مهندسی4. اقتصاد مهندسی