خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه شیمی]

بازدید:21594   بروزرسانی: 13-10-1395

Ali Ramazani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. شيمي عمومي, شيمي آلي , شيمي فيزيك آلي , شيمي دارويي, شيمي آلي فلزي, سنتز مواد آلي, كاربرد طيف سنجي در شيمي آلي, مباحث نوين در شيمي آلي, استريو