خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23001   بروزرسانی: 30-11-1396

Ali Ramazani

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو انجمن شيمي و مهندسي شيمي ايران

عضو انجمن بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران