خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 276-280 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دانشکده کشاورزیعملیات کشاورزی(آبیاری قطره ای). . .
عملیات کشاورزی(آبیاری قطره ای) در تاریخ 97/4/24 روز یکشنبه با آقای مهندس امانلو برگزار نمی گردد.
23-04-1397
دانشکده مهندسیدوره های آموزشی مرکز فنی و حرفه ای
متقاضیان ثبت نام به دفتر فنی و حرفه ای مستقر در دانشگاه مراجعه نمایند
23-04-1397
معاونت دانشجوييتعطیلی سالن شماره یک تا 29 تیر
معاونت دانشجویی
23-04-1397
معاونت فرهنگی و اجتماعی"هفته ی عفاف و حجاب "
گرامیداشت "هفته ی عفاف و حجاب "
24-04-1397
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمییارانه سفر کارکنان در سال 1397
هیئت رئیسه محترم دانشگاه حسب پیشنهاد اداره رفاه، با پرداخت یارانه سفر سال 1397 تاسقف 2500000 ريال موافقت نمود.
24-04-1397