خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 276-280 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت دانشجوييتعطیلی سالن شماره یک تا 29 تیر
معاونت دانشجویی
23-04-1397
معاونت فرهنگی و اجتماعی"هفته ی عفاف و حجاب "
گرامیداشت "هفته ی عفاف و حجاب "
24-04-1397
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمییارانه سفر کارکنان در سال 1397
هیئت رئیسه محترم دانشگاه حسب پیشنهاد اداره رفاه، با پرداخت یارانه سفر سال 1397 تاسقف 2500000 ريال موافقت نمود.
24-04-1397
تعاونی مصرف کارکنانثبت نام گوشت گرم گوسفندی بناب
توزیع گوشت گرم گوسفندی مرغوب بصورت ران و سردست محصول منطقه بناب
24-04-1397
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری21 تیرماه، روز عفاف و حجاب
هفته عفاف و حجاب گرامی باد
24-04-1397