خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 721-731 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت برنامه ریزی و نظارتاطلاعیه
اعلام زمان آزمون دوره آموزشی "کار با GPS"
21-09-1397
معاونت برنامه ریزی و نظارتاطلاعیه
اعلام زمان آزمون دوره آموزشی "کار با GPS"
21-09-1397
رصدخانه دانشگاه زنجانبازدید مرکز استعدادهای درخشان فرزانگان یک زنجان از رصدخانه
بازدید دانش آموزان مرکز استعدادهای درخشان فرزانگان یک زنجان (دوره اول متوسطه) از رصدخانه دانشگاه
21-09-1397
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن علمی دانشجویی گیاهپزشکی برگزار می کند؛
مسابقه ی کتابخوانی
24-09-1397
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیپژوهشکده فناوری های نوین زیستی برگزار می نماید.
برگزاری کارگاه تخصصی آموزش تفسیر الگوهای XRD با استفاده از نرم افزار X`Pert Highscore
24-09-1397
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن علمی دانشجویی ترویج و ارتباطات ، توسعه روستایی دانشگاه زنجان
کارگاه آموزشی " آشنایی با نحوه ی تهیه ی طرح توجیهی "
24-09-1397
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن علمی دانشجویی مهندسی برق برگزار می کند؛
سمینار معرفی گرایش های مهندسی برق
24-09-1397
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی برگزار کرد؛
بازدید از پالایشگاه نفت سپاهان
24-09-1397
روابط عموميتسلیت حضور آقای دکتر کیامهر
عرض تسلیت درگذشت پدر گرامی جناب آقای دکتر رامین کیامهر
24-09-1397
روابط عموميتسلیت حضور آقای دکتر مؤمنی
عرض تسلیت درگذشت پدر گرامی جناب آقای دکتر امیر مؤمنی
24-09-1397
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریبشارت 1452
طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452
24-09-1397