خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 886-900 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن علمی دانشجویی روانشناسی برگزار می کند:
مراسم معارفه ی دانشجویان جدیدالورود
25-09-1398
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن علمی دانشجویی زیست شناسی برگزار می کند:
جشنواره زیست شناسی
25-09-1398
معاونت فرهنگی و اجتماعیکمیته زنان انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه زنجان برگزار می کند :
خودباوری ( گامی به سوی توانمندسازی زنان )
25-09-1398
معاونت دانشجوييجشن شب یلدا (ویژه دانشجویان)
انجمن صنفی -رفاهی دانشجویان برگزار می کند
25-09-1398
دانشکده علوم انسانیانتخاب طرح جناب آقای دکتر غلامحسن جعفری ازگروه جغرافیا بعنوان طرح برتر
عنوان طرح:"بررسی و ارائه راهکارهایی به منظور کسب و کارهای گردشگری و روستاهای با قابلیت گردشگری استان زنجان"
25-09-1398
معاونت فرهنگی و اجتماعیتوافقنامه
کد تخفیف عضویت در سازمان بین المللی دانشگاهیان
25-09-1398
معاونت فرهنگی و اجتماعیکانون های فرهنگی و هنری دانشگاه زنجان برگزار می کنند :
نخستین جشنواره دانشگاهی رویش
25-09-1398
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر برگزار می کند:
ورود به دنیای بازی سازی
25-09-1398
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیبرگزاری نمایشگاه هفته پژوهش
حضور و مشارکت پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی دانشگاه در برگزاری نمایشگاه استانی هفته پژوهش 98
26-09-1398
روابط عموميدانشگاه زنجان غرفه برتر نمایشگاه پژوهش و فناوری
غرفه دانشگاه زنجان به عنوان غرفه برتر در نمایشگاه هفته پژوهش انتخاب گردید
26-09-1398
روابط عمومينسخه دوم اندفا در آزمایشگاه اپتیک دانشگاه زنجان
نسخه دوم سیستم ارتباط نوری در فضای آزاد در آزمایشگاه اپتیک دانشگاه زنجان طراحی و ساخته شد
26-09-1398
دانشکده کشاورزیبرنامه امتحانی پایان ترم
دانشجویان گرامی برنامه امتحانی پایان ترم خود را از سامانه گلستان گزارش 428 برنامه و ساعت امتحان خود را. . .
26-09-1398
دانشکده مهندسیزمان آزمون جامع شفاهی دکتری برق
دوشنبه 9 دی 98 ساعت 12
26-09-1398
معاونت پژوهش و فناوریآزمایشگاه مرکزی برگزار می کند
کارگاه آشنایی با کروماتوگرافی گازی (GC)، زمان: 4 دی ماه 98
27-09-1398
معاونت آموزشيدرخواست همکاری در آزمون (ویژه همکاران دانشگاهی)
درخواست همکاری در آزمون کارشناسان دادگستری جمعه 6 دی ماه سال 98 (ویژه همکاران دانشگاهی)
27-09-1398