خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 91-105 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
روابط عموميتهنیت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان
ماه رمضان؛ ماه برکت و بهار قرآن خجسته باد
07-02-1399
مدیریت تربیت بدنیتوزیع جوایز کارکنان و اعضای هیات علمی - آقایان و بانوان
توزیع جوایز کارکنان و اعضای هیات علمی - آقایان و بانوان
02-04-1399
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیتولید اتانل زیستی جهت مقابله با کرونا
تولید اتانل زیستی جهت مقابله با کرونا در پژوهشکده فناوری های نوین زیستی دانشگاه زنجان
26-01-1399
روابط عموميثبت نام آزمون مراکز مشاوره خانواده
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار می کند
21-03-1399
مدیریت تربیت بدنیثبت نام المپیاد ورزشی مجازی به مناسبت هفته سلامت و ماه مبارک رمضان
شروع ثبت نام المپیاد ورزشی (به صورت مجازی) بین دانشجویان و کارکنان دانشگاههای استان زنجان
10-02-1399
معاونت دانشجوييثبت نام وام های تحصیلی ویژه دکتری
متقاضیان در صورت عدم ارائه درخواست وام فوق در نیمسال بهمن 98 ، نسبت به ثبت درخواست در bp.swf.ir اقدام نمایند.
02-02-1399
روابط عموميجایگاه دانشگاه زنجان در رتبه بندی لایدن 2020
حضور ۳۶ دانشگاه از ایران در جمع دانشگاه‌های برتر جهان
28-04-1399
دانشکده علومجلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک- دانشکده علوم
باعنـوان ساختار شبکه­ ی پیچیده­ ی انرژی شراره­ های خورشیدی: نگرش الگوی ترکیبی
18-03-1399
دانشکده علومجلسه دفاع از رساله دکتری شیمی- دانشکده علوم
باعنـوان کاربرد استخراج فاز جامد و کمومتریکس در آنالیز مواد مخدر
31-04-1399
دانشکده علومجلسه دفاع از رساله دکتری شیمی_ دانشکده علوم
با عنوان طراحی و سنتز لیگاندهای جدید برای تهیه چارچوب های فلز آلی
02-05-1399
دانشکده کشاورزیجلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی
طراحی مدل بکارگیری فناوری آبیاری کم فشار در بین کشاورزان استان آذربایجان شرقی
26-03-1399
دانشکده علومجلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم
با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها
09-02-1399
دانشکده علومجلسه دفاع از پایان نامه دکتری فیزیک- دانشکده علوم
باعنـوان بررسی ساختار ستاره‌های نوترونی تغییر شکل یافته در میدان مغناطیسی قوی
27-03-1399
دانشکده علومجلسه دفاع از پایان نامه گروه فیزیک
باعنـوان سردسازی لیزری زیر حد دوپلری با استفاده از گذارهای چند فوتونی
17-03-1399
دانشکده علومجلسه دفاع ازپایان نامه گروه شیمی
باعنوان مطالعه سینتیکی روی کمپلکس‌های چندتایی فرمالدهید و واکنش‌های شیمیایی ممکن آن‌ها و ...
06-03-1399