خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 136-150 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
مدیریت تربیت بدنیاطلاعیه شماره 2 استخر ویژه اساتید و کارکنان
مصوبه هیات رئیسه در خصوص استفاده اعضای خانواده کارکنان و اساتید و نیروهای پیمانکاری از استخر دانشگاه
27-01-1398
معاونت دانشجويياطلاعیه شماره 2 انتخاب اینترنتی خوابگاه
انتخاب اینترنتی خوابگاه برای نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 - ویژه خوابگاه‌های دولتی
26-03-1398
معاونت دانشجويياطلاعیه شماره 2 در خصوص برداشتن وسایل از اتاق
تمدید زمان‌مراجعه دانشجوی ساکن خوابگاه جهت برداشتن وسایل از اتاق
02-02-1399
معاونت دانشجويياطلاعیه شماره 2 در خصوص برداشتن وسایل از اتاق
تمدید زمان‌مراجعه دانشجوی ساکن خوابگاه جهت برداشتن وسایل از اتاق
07-02-1399
معاونت دانشجويياطلاعیه شماره 2 در خصوص برداشتن وسایل از خوابگاه‌ها
اطلاعیه شماره 2 در خصوص چگونگی برداشتن وسایل شخصی دانشجو از خوابگاه‌ها
25-01-1399
مدیریت تربیت بدنیاطلاعیه شماره 3 استخر
اطلاعیه شماره 3 استخر
02-02-1398
معاونت دانشجويياطلاعیه شماره 3 در خصوص برداشتن وسایل از اتاق
تمدید زمان‌مراجعه دانشجوی ساکن خوابگاه جهت برداشتن وسایل از اتاق
07-02-1399
مدیریت تربیت بدنیاطلاعیه شماره 4 استخر دانشگاه
در خصوص زمان های جدید امکان ثبت اثر انگشت در اداره تربیت بدنی دانشگاه
04-02-1398
مدیریت تربیت بدنیاطلاعیه شماره 5 استخر دانشگاه
ساعات کاری استخر در ایام ماه مبارک رمضان
14-02-1398
مدیریت تربیت بدنیاطلاعیه شماره 7 استخر دانشگاه
ویژه همکاران دانشگاهی (اساتید و کارکنان)
21-03-1398
مدیریت تربیت بدنیاطلاعیه شماره 8 استخر دانشگاه
در خصوص امکان تهیه کارت پانچی در استخر برای استفاده خانواده ها
22-03-1398
روابط عمومياطلاعیه شماره ۵۸ ستاد پیشگیری وکنترل کرونا ویروس دانشگاه
با توجه به پیش رو بودن ماه مبارک رمضان نکات ضروری جهت رعایت
03-02-1399
تعاونی مصرف کارکناناطلاعیه شیر
افزایش نرخ شیر مزرعه آموزشی
09-03-1398
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیاطلاعیه فروش عمده محصولات ارکانیک مزرعه پژوهشکده
فروش عمده محصولات ارکانیک خشک تولید مزرعه پژوهشکده فناوری های نوین زیستی
07-10-1398
معاونت دانشجويياطلاعیه ماه مبارک رمضان
نحوه توزیع غذا و استفاده از استخر در ماه مبارک رمضان
11-02-1398