خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 76-90 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیاخذ مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
اخذ مجوز رسمی قطعی آقای دکتر عیسی احمدی عضو هیأت علمی گروه مکانیک
27-09-1398
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیاخذ مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
اخذ مجوز رسمی قطعی آقای دکتر رضا رسولی عضو هیأت علمی گروه فیزیک
12-08-1398
مرکز فناوری اطلاعاتاخلال در شبکه دانشگاه
اختلال در شبکه دانشگاه
30-10-1398
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیارائه خدمات
ارائه خدمات خشک کنی نمونه های گیاهی، عصاره گیری و اسانس گیری توسط پژوهشکده فناوری های نوین زیستی
31-01-1398
روابط عموميارائه رشته‌های جدید در سال تحصیلی آتی
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان خبر داد ارائه رشته‌های جدید در سال تحصیلی آتی.
09-06-1398
معاونت دانشجوييارائه غذا در ایام تابستان برای دانشگاهیان گرامی
سلف مکمل (موسسه خیریه روزبه) آماده ارائه غذا برای دانشگاهیان گرامی(اساتید، کارکنان و دانشجویان) می باشد.
04-04-1398
معاونت دانشجوييارائه غذا در ایام تابستان برای دانشگاهیان گرامی
سلف کارکنان بصورت ویژه آماده ارائه غذا برای دانشگاهیان گرامی(اساتید، کارکنان و دانشجویان) می باشد
09-04-1398
روابط عموميارتباط سازنده دانشگاه با حوزه صنعت در شرایط تحریم تقویت شده است
دانشگاه‌ها با تربیت نیروی انسانی، کمک زیادی در بخش صنعت، اقتصاد و رفع مشکلات و آسیب‌های اجتماعی دارند
10-06-1398
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیارتباط غیرحضوری با دبیرخانه جدب اعضای هیأت علمی
نحوه پیگیری غیر جضوری امور اعضای هیأت علمی دانشگاه رنجان
19-02-1399
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیارتباط غیرحضوری با دبیرخانه جدب اعضای هیأت علمی
نحوه پیگیری غیر جضوری امور اعضای هیأت علمی دانشگاه رنجان
19-01-1399
روابط عموميارتقای علمی 3 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت
12-04-1398
روابط عموميارتقای علمی 5 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت
30-11-1398
روابط عموميارتقای علمی 7 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت
24-07-1398
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگراردوي زيارتي مشهد مقدس را به همراه مسابقات فرهنگي و فوق برنامه ها
ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر (برادران و خواهران در تاریخ های جداگانه)
06-11-1398
معاونت آموزشيارزشيابي از كيفيت و نحوه تدريس اساتيد در نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97
ارزشيابي از كيفيت و نحوه تدريس اساتيد در نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97
21-02-1398