خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 121-135 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
مدیریت تربیت بدنیاطلاعیه اعزام تیم های کاراته، تکواندو و بدمینتون دختران
اطلاعیه اعزام تیم های کاراته، تکواندو و بدمینتون دختران به مسابقات مناطق دهگانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
12-08-1398
معاونت اداری مالیاطلاعیه امور اداری دانشگاه
در خصوص ارتقاء مرتبه (غیر هیات علمی)
19-08-1398
معاونت اداری مالیاطلاعیه انبارگردانی پایان سال 98
از 20 اسفندماه
04-12-1398
معاونت اداری مالیاطلاعیه انتخاب کارمند نمونه
به همراه شیوه نامه
13-05-1398
روابط عمومياطلاعیه بنیاد ملی نخبگان
شناسایی و پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور
02-07-1398
معاونت اداری مالیاطلاعیه تاکسی سرویس 1833 (133 سابق)
لیست تعرفه کرایه ها
18-03-1398
معاونت دانشجويياطلاعیه تعطیلی استخر دانشگاه
معاونت دانشجویی
21-11-1398
معاونت دانشجويياطلاعیه تعطیلی استخر دانشگاه
معاونت دانشجویی
04-12-1398
معاونت دانشجويياطلاعیه تعطیلی خوابگاهها از روز جمعه 23 اسفند
اداره خوابگاهها
20-12-1398
معاونت دانشجويياطلاعیه تعطیلی سلف مجتمع خوابگاهی برادران
اطلاعیه تعطیلی سلف مجتمع خوابگاهی برادران در وعده ناهار روز چهارشنبه مورخه 1398/02/11
03-02-1398
دانشکده کشاورزیاطلاعیه درخواست کاردانشجویی واحد کامپیوتر دانشکده کشاورزی
-
04-12-1398
دانشکده علوم انسانیاطلاعیه دعوت به همکاری گروه علوم ورزشی
دعوت به همکاری گروه علوم ورزشی از دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته علوم ورزشی
14-10-1398
معاونت دانشجويياطلاعیه شماره (2) در خصوص سلف مکمل دانشگاه
اطلاعیه شماره (2) در خصوص راه اندازی سلف مکمل دانشگاه
14-02-1398
معاونت دانشجويياطلاعیه شماره (3) در خصوص سلف مکمل دانشگاه
اطلاعیه شماره (3) در خصوص راه اندازی سلف مکمل دانشگاه
14-02-1398
مدیریت تربیت بدنیاطلاعیه شماره 1 استخر
یارانه تخصیصی دانشگاه جهت استفاده از استخر دانشگاه به دانشجویان
27-01-1398