خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 856-866 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن علمی دانشجویی شیمی با همکاری گروه شیمی برگزار می کند:
گرامیداشت سال جهانی " جدول دوره ای عنصرها "
16-09-1398
روابط عموميتسلیت سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه (س)
رحلت کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س) تسلیت باد
16-09-1398
مدیریت تربیت بدنیاسامی بازیکنان تیم های مسابقات بسکتبال 3 نفره دختران دانشگاه زنجان و
زمان بازی ها دو گروه (شروع مسابقات امروز 16 آذرماه به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو)
16-09-1398
روابط عموميروز دانشجو گرامی باد
روز فکرهای خلاق، روز اندیشه های نو؛ روز دانشجو گرامی باد
16-09-1398
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن علمی دانشجویی ترویج،ارتباطات و توسعه روستایی برگزار می کند:
همایش " آشنایی با بازار سرمایه "
16-09-1398
معاونت پژوهش و فناوریکارگاه آموزش
طراحی آزمایش با روش RSM
16-09-1398
معاونت برنامه ریزی و نظارتدوره آموزشی با عنوان "اخلاق کاربردی" (ویژه مدیران) برگزار می شود
زمان: اولین جلسه 20 آذر ماه 1398 از ساعت 8:30 لغایت 10:30
16-09-1398
دانشکده کشاورزیسخنرانی علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
سخنرانی علمی توسط آقای دکتر جواد نجفی، پژوهشگر دپارتمان بیولوژی سلولی و مولکولی دانشگاه NTNU کشور نروژ
16-09-1398
روابط عموميتسلیت حضور آقای دکتر محمدعلی ملکی
عرض تسلیت درگذشت پدر گرامی آقای دکتر محمدعلی ملکی (گروه فیزیک)
16-09-1398
دانشکده مهندسیقابل توجه دانشجویان دانشکده مهندسی
مهلت ارسال مدارک 18 آذرماه
16-09-1398
تعاونی مصرف کارکنانفروشگاه طرف قرارداد جدید
فروشگاه طرف قرارداد جدید با تعاونی مصرف دانشگاه
16-09-1398