خانه  :: اساتید  :: اخبار

زمان جلسات توجیهی سمینار ارشد گروه برق
19 و 20 اردیبهشت ماه 

 

زمان جلسات توجیهی سمینار ارشد گروه برق

 

زمان

ساعت

استاد

موضوع

محل جلسه

1

سه شنبه 19/2/96

14:00 الی 15:00

دکتر یارقلی

کلیات درس سمینار

سالن کاوه

دانشکده مهندسی

2

سه شنبه 19/2/96

15:00 الی 16:00

دکتر حسینی

اصول گزارش نویسی

سالن کاوه

دانشکده مهندسی

3

چهار شنبه 20/2/96

8:00  الی 9:30

دکتر رشتچی

منابع اطلاعاتی

سالن شریعتی

دانشکده علوم انسانی

4

چهار شنبه 20/2/96

9:30 الی 11:00

دکتر بیات

اصول مقاله نویسی

سالن شریعتی

دانشکده علوم انسانی

                                                                                                                            

در صورت عدم حضور در جلسات فوق نمره سمینار صفر منظور خواهد شد.

 


ارسال شده در مورخه: 13-2-1396