خانه  :: اساتید  :: اخبار

زمان آزمون میان ترم دروس سرویسی
16 تا 30 اردیبهشت- دانشکده عمرانسرفصل ومنابع امتحانی:

فیزیک 1تعداد فصلها: شش فصل اول تدریس شده- بارم آزمون: 7 نمره

فیزیک 2تعداد فصلها:  5 فصل شامل1-  بار الکتریکی 2- میدان های الکتریکی 3- قانون گاوس 4- پتانسیل الکتریکی  5- ظرفیت

 بارم آزمون: 10 نمره

ریاضی یک

ریاضی دو   

معادلات (آخرین تغییرات 16 اردیبهشت ماه)


ارسال شده در مورخه: 09-02-1402

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده مهندسی

دوره های آموزشی فنی و حرفه ای

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید (27-06-1402)

   

دفاعیه متمرکز پروژه های کارشناسی گروه برق

صبح دوشنبه 20 شهریور (06-06-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده مهندسی

زمان آزمون میان ترم دروس سرویسی