خانه  :: اساتید  :: اخبار

دروس امتحانی آزمون جامع دکتری برق
24 الی 26 اردیبهشت 

 

زمان امتحان جامع دکتری گروه برق

زمان

عنوان درس

استاد

دانشجویان

یکشنبه

24/2/96

ساعت  9:00

کیفیت توان

دکتر جلیل زاده

محسن بیات         شبنم زبانی

بینایی کامپیوتری

دکتر چرمی

غلامرضا خداوردی      مهدی عزیزی

طراحی مدار مجتمعRF

دکتر یارقلی

حمیدرضا مافی

یکشنبه

24/2/96

ساعت  14:00

بررسی حالات گذرا

دکتر مظلومی

محسن بیات

مباحث ویژه در کنترل (LMI )

دکتر مبین

شبنم زبانی

پردازش سیگنال­های تصویری

دکتر چرمی

حمیدرضا مافی

سیستم­های تحمل پذیر خطا

دکتر محمدی

غلامرضا خداوردی     مهدی عزیزی

دوشنبه

25/2/96

ساعت  9:00

بررسی احتمالی سیستم­های قدرت

دکتر ربیعی

محسن بیات

ریاضی مهندسی پیشرفته

دکتر احمدی

شبنم زبانی

فرایند تصادفی

دکتر مصطفوی

حمیدرضا مافی

رباتیک

دکتر مبین

مهدی عزیزی

پردازش تصویر

دکتر فضلی

غلامرضا خداوردی

 

 


ارسال شده در مورخه: 19-2-1396