خانه  :: اساتید  :: اخبار

توزیع گوشت گرم گوساله مزرعه آموزشی دانشگاه
توزیع گوشت گرم گوساله مزرعه آموزشی دانشگاهتوزیع گوشت گرم گوساله

مزرعه آموزشی دانشگاه

گوشت لخم هربسته 1/5 کیلو گرم 480/000ریال هرکیلو 320/000ریال

گوشت چرخ کرده هربسته 1 کیلو گرم  320/000ریال

گوشت راسته هربسته 1 کیلوگرم 450/000ریال

گوشت فیله هربسته 1 کیلوگرم 550/000 ریال

مبالغ کسراز حقوق خرداد در یک قسط

توزیع از روز شنبه مورخ 97/02/29 تا اتمام موجودی

بصورت گروهی وفردیدرتعاونی مصرف کارکنان 97/02/29 


ارسال شده در مورخه: 29-02-1397