خانه  :: اساتید  :: اخبار

انتشار کتاب
با عنوان:تاریخ تحولات سلطانیه از آغاز تا عهد ناصری تالیف دکتر مسعود بیات و ربابه بیاتانتشار کتاب تاریخ تحولات سلطانیه از آغاز تا عهد ناصری

 تالیف دکتر مسعود بیات و ربابه بیات

 

کتاب تاریخ تحولات سلطانیه از آغاز تا عهد ناصری در هشت فصل تهیه شده است.

ویژگی بارز این کتاب نسبت به پژوهش های صورت گرفته تاکنون این است که نحوه ی توجه به سلطانیه و علل زوال آن به صورت محققانه از منابع اصلی استخراج و در کتاب آورده شده است.

کتاب مذکور توسط وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران

و با حمایت ایکاس (موسسه ی مطالعات بین المللی آسیای میانه) چاپ شده است.


ارسال شده در مورخه: 30-02-1397

آخرين اخبار با موضوع: مرکز تخصصی ایلخانی شناسی ایران

نخستین کنفرانس بین المللی

حکومت ایلخانان و تاثیر آن بر راه ابریشم (13-08-1397)

   

گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه زنجان با همکاری

مرکز ایلخانی پژوهی و با حمایت و همکاری موسسه مطالعات آسیای مرکزی(IICAS) نخستین کنفرانس (20-04-1397)

   

انتشار کتاب

با عنوان:تاریخ تحولات سلطانیه از آغاز تا عهد ناصری تالیف دکتر مسعود بیات و ربابه بیات (30-02-1397)

   

همایش نکوداشت حمدالله مستوفی مورخ،ادیب و جغرافیدان عهد ایلخانی

به همت اداره ی کل ارشاد اسلامی استان قزوین در مورخه 30 فروردین 1397 در قزوین برگزار شد. (05-02-1397)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مرکز تخصصی ایلخانی شناسی ایران

همایش نکوداشت حمدالله مستوفی