خانه  :: اساتید  :: اخبار

انتشار کتاب
با عنوان:تاریخ تحولات سلطانیه از آغاز تا عهد ناصری تالیف دکتر مسعود بیات و ربابه بیاتانتشار کتاب تاریخ تحولات سلطانیه از آغاز تا عهد ناصری

 تالیف دکتر مسعود بیات و ربابه بیات

 

کتاب تاریخ تحولات سلطانیه از آغاز تا عهد ناصری در هشت فصل تهیه شده است.

ویژگی بارز این کتاب نسبت به پژوهش های صورت گرفته تاکنون این است که نحوه ی توجه به سلطانیه و علل زوال آن به صورت محققانه از منابع اصلی استخراج و در کتاب آورده شده است.

کتاب مذکور توسط وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران

و با حمایت ایکاس (موسسه ی مطالعات بین المللی آسیای میانه) چاپ شده است.


ارسال شده در مورخه: 30-02-1397