خانه  :: اساتید  :: اخبار

توزیع گوشت گرم گوساله مزرعه آموزشی دانشگاه
توزیع گوشت گرم گوساله مزرعه آموزشی دانشگاهتوزیع گوشت گرم گوساله

مزرعه آموزشی دانشگاه

گوشت لخم هربسته 1/5 کیلو گرم 480/000ریال

گوشت چرخ کرده هربسته 1 کیلو گرم  320/000ریال

گوشت راسته هربسته 1 کیلوگرم 450/000ریال

گوشت فیله هربسته 1 کیلوگرم 320/000 ریال

توزیع از روز شنبه مورخ 97/03/05 تا اتمام موجودی

بصورت گروهی وفردیدرتعاونی مصرف کارکنان97/03/02 

 


ارسال شده در مورخه: 03-03-1397