خانه  :: اساتید  :: اخبار

استقبال از فعالیت‌های کانونها و تشکل‌ها
استقبال معاونت دانشجویی از فعالیت‌های کانونها و تشکل‌ها ی دانشجویی در خوابگاه‌هاپیرو جلسه اسفند ماه سال 97 با   پیرو جلسه اسفند ماه سال 97 با کانون‌ها و تشکل‌های دانشجویی و هماهنگی‌های بعمل آمده با معاونت محترم فرهنگی دانشگاه، این حوزه از کلیه فعالیت‌های فرهنگی و فوق برنامه تشکل‌ها و کانونها در خوابگاه‌ها استقبال می‌نماید. دبیران محترم تشکل‌ها و کانونها جهت اجرای برنامه‌های پیشنهادی خود می‌توانند با مدیریت دانشجویی هماهنگی‌های لازم را به عمل آورند.

ضمناً مسئولیت هماهنگی و اخذ تاییدیه اجرای برنامه‌ها از معاونت فرهنگی یا معاونت دانشجویی خواهد بود.

                                                                                                                                           معاونت دانشجویی


ارسال شده در مورخه: 24-01-1398

آخرين اخبار با موضوع: اداره خوابگاهها

انتخاب اینترنتی خوابگاه

قابل توجه دانشجویان روزانه واجد شرایط اسکان در خوابگاه‌های دولتی در خصوص انتخاب اتاق برای نیمسال دوم 99-98 (02-11-1398)

   

تمدید اتوماتیک خوابگاه

تمدید اتوماتیک خوابگاه برای دانشجویان ساکن در خوابگاههای دولتی در نیمسال دوم 99-98 (28-10-1398)

   

بهره برداری از قرائت خانه ساختمان روشنا

بهره برداری از قرائت خانه مجتمع خوابگاهی خواهران (ساختمان روشنا) (18-10-1398)

   

پرداخت اجاره بهای خوابگاه

30 آذر آخرین مهلت بهره‌مندی از تخفیف اجاره بهای خوابگاه (04-09-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
اداره خوابگاهها

انتخاب اینترنتی خوابگاه