خانه  :: اساتید  :: اخبار

تاریخ انتخاب واحد درس کارآموزی برای تابستان 98
قابل توجه دانشجویان کارشناسی دانشکده کشاورزیاطلاعیه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی دانشکده کشاورزی انتخاب واحد درس کارآموزی برای تابستان 98 در تاریخ های 16،15و17 اردیبهشت در سامانه گلستان قابل انجام می باشد و تاریخ انتخاب واحد تمدید نخواهد شد.


ارسال شده در مورخه: 09-02-1398

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

جلسه دفاع از رساله دکتری

شبیه سازی بار رسوب معلق روزانه در برخی حوضه های هیدرولوژیکی منتخب با استفاده از روش های هوشمند (09-06-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

تاثیر نوع کاربری اراضی و عمق خاک بر شاخص¬های کیفیت، اجزای کربن آلی و برخی فعالیت¬های آنزیمی خاک (09-06-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

انتقال ژن cry1a105 به گوجه‌فرنگی به ‌منظور افزایش مقاومت به آفت Heliothis sp (09-06-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

بررسی برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به کاربرد براسینواستروئید در شرایط آبیاری مطلوب (09-06-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران و نخستین جشنواره دانش آموزی خاک