خانه  :: اساتید  :: اخبار

ساعات برگزاری کلاسها در طول ماه مبارک رمضان در بعد از ظهر ها
ساعت اول : 14 تا 15/30 - ساعت دوم : 15/30 تا 17 - ساعت سوم : 17 تا 18/30با تبریک حلول ماه مبارک رمضان ،ساعات برگزاری کلاسها در طول ماه مبارک رمضان در بعد از ظهر ها بشرح زیر می باشد

جلسه اول : 14 تا 15/30 - جلسه دوم : 15/30 تا 17 - جلسه سوم : 17 تا 18/30 

هماهنگی در موارد استثنا به عهده دانشکده و گروهها است.

ساعات کلاسها در طرف صبح همانند روزهای عادی می باشد.


ارسال شده در مورخه: 17-02-1398

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

جلسه دفاع از رساله دکتری

شبیه سازی بار رسوب معلق روزانه در برخی حوضه های هیدرولوژیکی منتخب با استفاده از روش های هوشمند (09-06-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

تاثیر نوع کاربری اراضی و عمق خاک بر شاخص¬های کیفیت، اجزای کربن آلی و برخی فعالیت¬های آنزیمی خاک (09-06-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

انتقال ژن cry1a105 به گوجه‌فرنگی به ‌منظور افزایش مقاومت به آفت Heliothis sp (09-06-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

بررسی برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به کاربرد براسینواستروئید در شرایط آبیاری مطلوب (09-06-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران و نخستین جشنواره دانش آموزی خاک