خانه  :: اساتید  :: اخبار

ساعت برگزاری کلاسهای بعدازظهر در ماه مبارک رمضان
ساعت اول : 14 تا 15/30 - ساعت دوم : 15/30 تا 17 - ساعت سوم : 17 تا 18/30با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، ساعات برگزاری کلاسها در طول ماه مبارک رمضان در بعد از ظهرها  بشرح زیر می باشد:

ساعت اول : 14 تا 15/30 

ساعت دوم : 15/30 تا 17 

ساعت سوم : 17 تا 18/30

* ساعت برگزاری کلاسها در طرف صبح همانند روزهای عادی می باشد.

 


ارسال شده در مورخه: 17-02-1398