خانه  :: اساتید  :: اخبار

انجمن علمی جغرافیا با همکاری معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی برگزار می کند؛
نشست "ساز و کار استارت آپ ها در اشتغال جوانان"انجمن علمی جغرافیا با همکاری معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی برگزار می کند 
 
نشست "ساز و کار استارت آپ ها در اشتغال جوانان"
 
سخنران: دکتر مهدی فیض اللّه پور
 
زمان: شنبه: ۱٣٩٨/٢/٢٨ ساعت ۱٢الی۱۴
 
مکان: باشگاه علمی فرهنگی دانشجویان جهاددانشگاهی؛ طبقه اول "سالن کنفرانس جهاددانشگاهی"
 
???? @anjoman_Geography_znu
????@znuclop

ارسال شده در مورخه: 28-02-1398