خانه  :: اساتید  :: اخبار

دانشگاه زنجان در کارگروه علمی فناوری ایران-سوییس
حضور رییس دانشگاه زنجان در نشست کارگروه علمی فناوری ایران-سوییسحضور رئیس دانشگاه زنجان در دومین نشست کارگروه علمی - فناوری ایران و سوئیس

دومین نشست کارگروه علمی - فناوری ایران و سوئیس در ۱۷ تا ۲۰ ژوئن ۲۰۱۹ در شهر برن برگزار گرديد و قائم مقام وزیر در امور بین الملل و روسا و متخصصان دانشگاه های دو طرف در آن شرکت کردند. رئیس دانشگاه زنجان، دکتر سید محسن نجفیان به همراه روسای دانشگاههای صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، شیراز و خواجه نصیر از وزارت علوم و دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن شرکت در این نشست از دانشگاههای زوریخ، ژنو، برن و ای پی اف ال و موسسه سرن بازدید نموده و دانشگاه زنجان را جهت همکاریهای آتی علمی معرفی کردند. همچنین کارگاههای تخصصی با حضور متخصصان دو طرف برگزار شد. این برنامه می تواند در تسهیل همکاریهای علمی دو طرف تاثیر گذار باشد.


ارسال شده در مورخه: 01-04-1398

آخرين اخبار با موضوع: دفتر همکاریهای علمی بین المللی

همکاری های علمی بین المللی با اتحادیه اروپا و ایتالیا

گسترش همکاری های علمی بین المللی با اتحادیه اروپا و ایتالیا در بخش کشاورزی و منابع طبیعی (25-04-1398)

   

تقدیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه زنجان

تقدیر وزیر علوم،تحقیقات و فناوری ازدانشگاه زنجان به عنوان یکی ازدانشگاههای برترکشور درمدیریت سبزو توسعه پایدار (02-04-1398)

   

کارگاه آموزشی- پژوهشی بین المللی

کارگاه تکنیک های کاریولوژیک در سیستماتیک جانوری با حضور اساتید بین المللی (02-04-1398)

   

دانشگاه زنجان در کارگروه علمی فناوری ایران-سوییس

حضور رییس دانشگاه زنجان در نشست کارگروه علمی فناوری ایران-سوییس (01-04-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفتر همکاریهای علمی بین المللی

تور زنجان گردی دانشجویان غیرایرانی