خانه  :: اساتید  :: اخبار

اعطای جایزه تحصیلی به 4 دانشجوی مهندسی
اعطای جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان به چهار دانشجو دانشکده مهندسیبر اساس اعلام بنیاد نخبگان استان زنجان، به موجب آیین‌نامه «اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر»، تعداد 4 نفر از دانشجویان دانشکده مهندسی، موفق به دریافت جایزه تحصیلی از سوی بنیاد ملی نخبگان شدند.

علی ابدالی

مهندسی برق

دکتری تخصصی

پرویز قاسمی

مهندسی مکانیک

دکتری تخصصی

امیرحسین فرتاش

مهندسی مکانیک

دکتری تخصصی

پروانه مهری

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

 

ارسال شده در مورخه: 20-08-1398