خانه  :: اساتید  :: اخبار

رونمایی جمجمه بازسازی شده فسیل 2 میلیون ساله فیل دشت مغان
در حاشیه برگزاری سومین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمینبه مناسبت بزرگداشت روز ملی فسیل و هفه ترویج علم، در حاشیه برگزاری سومین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین، از نمونه بازسازی شده جمجمه فسیل 2 میلیون ساله فیل دشت مغان رونمایی شد. نمونه فسیلی فوق به صورت دو بخش شکسته شده از بخش بالای جمجمه در شهرستان بیله سوار استان اردبیل کشف شده و بازسازی آن در قالب طرح پژوهشی برون دانشگاهی از جانب اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل به دانشگاه زنجان (مجری: دکتر مجید میرزایی عطاآبادی استادیار گروه زمین شناسی) محول گردید. در جریان انجام این طرح با تهیه قالب نمونه های فسیلی اصلی و اتصال آنها به یکدیگر، بیش از 50 درصد بخش های دیگر جمجمه نیز بازسازی شده و پس از اتصال قطعات به یکدیگر نمونه کامل بازسازی شده تهیه شد. لازم به ذکر است که نمونه های فسیلی اصلی و نمونه ای از فسیل بازسازی شده در موزه تاریخ طبیعی اردبیل نگهداری و به نمایش در خواهد آمد. نمونه فسیلی فوق به گروه فیل های ماستودونی کواترنری (دوران چهارم زمین شناسی) تعلق داشته که ارتفاعی بیش از 3 متر و وزنی در حدود 10 تن داشته اند. در جریان این رونمایی مسئولین محترم دانشگاه شامل معاون پژوهشی، مدیر امور پژوهشی و ریاست دانشکده علوم، جمعی از اساتید و دانشجویان گروه زمین شناسی و نیز مدعوین همایش سیالات درگیر حضور داشتند که از همگی ایشان سپاس گذاری می گردد.

 


ارسال شده در مورخه: 02-09-1398