خانه  :: اساتید  :: اخبار

اطلاعیه از سرگیری آموزش حضوری
اطلاعیه از سرگیری آموزش حضوری دانشگاه زنجانبر طبق مصوبات ستاد ملی کرونا و درخواست ها و پیگیریهای  متعدد ستاد آموزش حضوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تصویب شورای مدیریت استانی آموزش عالی، برنامه مرحله اول از سرگیری آموزش حضوری دانشگاه به شرح زیر اعلام می گردد.

1- فعالیت پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ( ارشد و دکترا) مطابق روال موجود بصورت حضوری ادامه می یابد.

2- از روز شنبه 29 آبان ماه 1400 تمام کلاسهای دانشجویان مقطع دکترای ورودی مهر  1400 به صورت حضوری تشکیل  خواهد شد.  امتحانات آخر ترم این دانشجویان  حضوری  خواهد بود.

3- کلاسهای تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکترا) چهار گروه برق، مکانیک، عمران و کامپیوتردانشکده مهندسی ( برنامه ریزی کلاسهای ارشد و دکترای این گروهها بصورت مشترک می باشند) از روز شنبه 29 آبان 1400 حضوری تشکیل خواهد شد. امتحانات آخر ترم این دانشجویان  حضوری  خواهد بود.

4- در خواست می شود دانشجویان مذکور جهت  واکسیناسیون کامل در اسرع وقت  اقدام لازم بعمل آورند.

5- واکسیناسیون کامل برای تمام دانشگاهیان اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان برای فعالیت های حضوری الزامی است.

6- دانشجویان تحصیلات تکمیلی غیر بومی  جهت اسکان در خوابگاه بر طبق  اطلاعیه های معاونت دانشجویی اقدام نمایند.

7- کلاسهای عملی دانشجویان با برنامه ریزی گروهها و دانشکده ها در حالت  فشرده بصورت حضوری برگزار می شود.

8- تبدیل آموزش مجازی  به حضوری و نحوه برگزاری امتحانات آخر ترم برای دانشجویان کارشناسی ارشد متعابقا اعلام خواهد شد.

9- نحوه برگزاری امتحانات آخر ترم دانشجویان کارشناسی با توجه به شرایط و وضعیت کرونا بعدا اعلام خواهد شد.

آموزش دانشگاه


ارسال شده در مورخه: 17-08-1400