خانه  :: اساتید  :: اخبار

اطلاعیه آموزشی
اطلاعیه آموزشی - درخصوص نحوه برگزاری امتحاناتاطلاعیه  آموزشی  نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم مقاطع تحصیلی در ترم اول سالتحصیلی  1401-1400

با تشکر و قدردانی از دانشگاهیان فرهیخته  : اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان عزیز و کارکنان گرامی بابت همفکری، همدلی و همراهی برای گذر از شرایط سخت کنونی.

 نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم مقاطع تحصیلی دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی بشرح زیر اعلام می گردد.

  1. امتحان پایان ترم تمام دروس مقطع دکترا برای همه رشته ها طبق برنامه ریزی موجود بصورت  حضوری برگزار خواهد شد.
  2. امتحان پایان ترم دروس مقطع کارشناسی ارشد گروههای آموزشی برق، عمران، مکانیک و کامپیوتر دانشکده مهندسی بدلیل برنامه ریزی تلفیقی با مقطع دکترا  طبق برنامه ریزی موجود بصورت حضوری برگزار خواهد شد.
  3. - امتحان دروس نظری مقطع کارشناسی ارشد سایر رشته ها به استثنای گروههای برق، عمران، مکانیک و کامپیوتر بصورت مجازی طبق برنامه ریزی موجود در سامانه رسمی دانشگاه برکزار خواهد شد.      
    • * امتحان دروس مقطع کارشناسی ارشد با توافق کامل استاد و دانشجویان  و هماهنگی با آموزش دانشکده مربوطه، می تواند بصورت حضوری برگزار شود.
  4. امتحان تمام دروس نظری مقطع کارشناسی تمام رشته ها طبق برنامه ریزی موجود در سامانه رسمی دانشگاه بصورت مجازی برگزار خواهد شد.

بار دیگر از تمام دانشگاهیان بابت فعالیت های آموزشی و تلاش  علمی مستمر تشکر و قدردانی می گردد. همچنین  بابت نواقص و مشکلات احتمالی پوزش و معذرت می خواهیم.

با آرزوی صحت و سلامتی برای همه بویژه همکاران دانشگاهی و خانواده محترمشان.

آموزش دانشگاه

 


ارسال شده در مورخه: 14-10-1400