خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 119
بازديد ديروز: 72
بازديد کل: 175870
بروزرسانی: 20-7-1394
اهم فعالیتهای اداره تأسیسات

-1- پیگیری و رسیدگی به نواقص موتورخانه ، لوله کشی ساختمان خوابگاهی و حوزه دانشجویی سلف مرکزی، سلف قدیم و سایر اماکن امور دانشجویی

2- پیگیری و رسیدگی به جابجایی و نیازهای لوازم خوابگاهها از لحاظ تجهیزات بهداشتی و تأسیساتی و خدماتی و بنایی

3- نظارت به عملکرد پیمانکاران تحت امور حوزه دانشجویی

4- رسیدگی و پیگیری لازم به امور عمومی حوزه دانشجویی

5- تایپ نامه ها و کارکرد پیمانکاران ماهانه توسط آقای اشرافی ارسال به مدیر امور دانشجویی جهت پرداخت کارکرد پیمانکاران حوزه دانشجویی

6- پیگیری درخواست خرید و حواله انبار و ارسال وسایل مورد نیاز به خوابگاهها توسط آقای محمد اشرفی – روزانه

7- جابجایی وسایل از انبار به خوابگاهها و انبارهای دانشجویی با وانت استیجاری توسط آقای مقصود باقری

8- تهیه و تنظیم قراردادها به تعداد چهار پیمانکار در طول سال

بازدید امروز: 2